W sondażu CBOS przeprowadzonego dwa tygodnie po wyborach do Parlamentu Europejskiego blisko połowa ankietowanych (48 proc.) twierdzi, że w czasie wyborów w Polsce głosujący zawsze mają możliwość prawdziwego wyboru, mają spośród kogo wybierać (od listopada 2018 r. wzrost o 1 punkt procentowy), a 19 proc. uważa, że dzieje się tak bardzo często (spadek z 23 proc. do 19 proc.). Całkowicie kwestionuje to natomiast co setny pytany; 7 proc. respondentów uważa, że w naszym kraju raczej rzadko głosujący mają możliwość prawdziwego wyboru, mają kogo wybierać.

44 proc. respondentów wyraża przekonanie, że zawsze w polskich wyborach głosy są uczciwie liczone (od listopada 2018 roku wzrost o 2 punkty procentowe), a 22 proc. ocenia, iż dzieje się tak bardzo często.

Po ostatnich eurowyborach zwiększył się odsetek przekonanych o uczciwości członków komisji wyborczych - obecnie 39 proc. Polaków uważa, że jest tak zawsze (od listopada 2018 roku wzrost o 6 punktów procentowych i łącznie o 13 punktów od grudnia 2014 roku), a 26 proc., że bardzo często (łącznie od grudnia 2014 roku wzrost o 5 punktów procentowych). Uczciwość członków komisji wyborczych całkowicie kwestionuje co setny respondent.

W stosunku do listopada 2018 roku nieco przybyło badanych przekonanych, że w Polsce zdarza się, że głosujący są przekupywani (wzrost z 14 proc. do 17 proc.), jednocześnie jednak największa grupa sądzi, że do takich sytuacji nigdy nie dochodzi (32 proc., wzrost o 2 punkty procentowe).

Niekorzystnie w oczach opinii publicznej w kontekście wyborczym wypadają telewizyjne programy informacyjne. 65 proc. badanych ocenia, że często faworyzują one rządzącą partię, z czego niemal co piąty (19 proc.) uważa, że dzieje się tak zawsze. CBOS zauważa, iż opinie, że w czasie wyborów stacje telewizyjne często faworyzują partię rządzącą, przeważają niezależnie od tego, którą ze stacji telewizyjnych badani wskazują jako źródło swoich codziennych informacji o wydarzeniach w kraju i na świecie, a także w grupie badanych deklarujących, że wcale nie oglądają telewizji.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich face-to-face wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 6–13 czerwca 2019 roku na liczącej 1073 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.(PAP)

autorka: Aleksandra Rebelińska