Szef departamentu zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi BBN gen. bryg. Jarosław Kraszewski odchodzi z BBN i z wojska; jest to osobista decyzja generała – powiedział PAP rzecznik Biura Bezpieczeństwa Narodowego Marcin Skowron.

"Generał Kraszewski złożył wniosek o zwolnienie z zawodowej służby wojskowej i w związku z tym w połowie czerwca odejdzie ze stanowiska dyrektora departamentu zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi w BBN" – powiedział PAP Skowron, potwierdzając informacje podaną przez portal TVN24.

Dodał, że "jest to osobista decyzja generała uzgodniona odpowiednio wcześniej z prezydentem RP oraz szefem BBN". Zgodnie z procedurami o decyzji generała został poinformowany także minister obrony.

Kraszewski został dyrektorem departamentu zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi w listopadzie 2015 r., w marcu 2016 otrzymał awans na pierwszy generalski stopień.

W czerwcu 2017, gdy szefem MON był Antoni Macierewicz, Służba Kontrwywiadu Wojskowego wszczęła wobec Kraszewskiego postępowanie sprawdzające, co oznaczało czasowe odebranie generałowi dostępu do informacji niejawnych; w grudniu SKW cofnęła mu dostęp do tych informacji; generał odwołał się do premiera od tej decyzji.

Według Macierewicza przyczyną postępowania sprawdzającego było "pojawienie się nowych informacji wskazujących na to, że może on nie być władny dotrzymać tych kryteriów, które są wymagane przez tajemnicę państwową".

Sam Kraszewski mówił, że nie zna zastrzeżeń SKW wobec niego, a jego kontakty z oficerami państw UE, NATO i Partnerstwa dla Pokoju wiązały się z jego obowiązkami na kolejnych stanowiskach służbowych i nie ma mowy o jakiejkolwiek współpracy z obcymi służbami.

W marcu 2018 minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński działając z upoważnienia premiera Mateusza Morawieckiego uchylił decyzję szefa SKW o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa osobowego Kraszewskiemu, generał odzyskał dostęp do tajemnic.

Według mediów postępowanie SKW wobec gen. Kraszewskiego - obok różnicy zdań w sprawie zmian systemu dowodzenia między kierowanym przez Macierewicza MON a ośrodkiem prezydenckim było powodem odłożenia nominacji generalskich 15 sierpnia i 11 listopada 2017 r. Po zmianach w rządzie stanowisko szefa MON objął Mariusz Błaszczak, zmienił się też szef SKW.

Urodzony 5 czerwca 1968 r. Kraszewski przed objęciem stanowiska w BBN służył m.in. w Dowództwie Wojsk Lądowych, gdzie przygotowywał sojusznicze ćwiczenia, w później pełnił obowiązki szefa wojsk rakietowych i artylerii; był dowódcą Wielonarodowej Brygady w Lublinie, przygotowywał pierwszy zespół szkoleniowy odpowiedzialny za utworzenie Akademii Artylerii w Afganistanie; w latach 2004-05 służył w Iraku. Służbę wojskową rozpoczął w 1988 r. wstępując do Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu, którą ukończył w 1992 r. jako wiceprymus i zdobywca tytułu Mistrza Ognia Artylerii.(PAP)

autor: Jakub Borowski