Sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego Wojciech Aleksander Sych jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości do Trybunału Konstytucyjnego - dowiedziała się PAP. Tę informację potwierdziła PAP Kancelaria Sejmu.

W piątek Sejm ma wybrać nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. 6 maja kończy się 9-letnia kadencja sędzi TK Sławomiry Wronkowskiej-Jaśkiewicz. Wybrano ją do Trybunału 6 maja 2010 roku.

Kandydatów na sędziów wskazuje Prezydium Sejmu, lub grupa co najmniej 50 posłów.

Sych jest doktorem prawa, był sędzią Sądu Okręgowego w Poznaniu i sędzią penitencjarnym. 10 października 2018 r. prezydent Andrzej Duda powołał go do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Karnej.

Ostatnio - w końcu marca br. - sędziowie Izby Karnej Sądu Najwyższego przedstawili składowi siedmiu sędziów tej Izby pytanie dotyczące "wątpliwości co do poprawności" powołania w zeszłym roku nowych sędziów SN i ich uprawnienia do orzekania. Pytanie to sformułowano w związku z sędzią Sychem.

Sprawa pytania prawnego wyniknęła na kanwie rozpoznawania przez Izbę Karną zażalenia na decyzję o odmowie przyjęcia wniosku o wznowienie jednego z postępowań karnych. W trzyosobowym składzie wyznaczonym do rozpoznania tego zażalenia byli sędziowie Zbigniew Puszkarski, Tomasz Artymiuk i powołany przez prezydenta Dudę w październiku zeszłego roku sędzia Sych. Skład ten postanowił odroczyć rozpoznanie zażalenia i postanowił przedstawić do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów SN zagadnienie prawne. "Sędzia Sych złożył do tego postanowienia zdanie odrębne" - informował zespół prasowy SN.

W zagadnieniu przedstawionym poszerzonemu składowi Izby Karnej zapytano m.in., czy uprawniona do orzekania jest osoba, która została w zeszłym roku powołana przez prezydenta spośród kandydatur wymienionych w uchwale Krajowej Rady Sądownictwa mimo wydania obwieszczenia prezydenta o wolnych stanowiskach sędziego w SN bez kontrasygnaty premiera. Ponadto w pytaniu wskazano na powołanie sędziego "pomimo postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego o wstrzymaniu wykonania uchwały KRS" zawierającej kandydatury sędziów. W pytaniu zwrócono także uwagę na fakt wyboru sędziowskich członków KRS przez Sejm.

Ponieważ nie można łączyć funkcji sędziego SN i TK, Sych jeśli zostanie wybrany do TK, będzie musiał zrezygnować z funkcji w Sądzie Najwyższym.

W TK zasiada 15 sędziów. Kadencja trzech kolejnych sędziów TK (Stanisława Rymara, Piotra Tuleji i Marka Zubika) mija 3 grudnia 2019 r., a czwartego (Małgorzaty Pyziak-Szafnickiej) - 5 stycznia 2020 r.