Europosłowie mają niewiele do roboty - tak uważa 40 proc. ankietowanych przez CBOS. Zdaniem 33 proc. bycie posłem do PE wiąże się z dużą liczbą obowiązków i pracy. W opinii 50 proc. bycie w PE, daje polskim politykom duże możliwości wspierania polskich interesów, przeciwnego zdania jest 33 proc.

Przed majowymi wyborami do PE CBOS zapytał ankietowanych o opinie dotyczące pracy europosłów, a także o zaufanie, jakim darzą konkretnych polskich polityków aktywnych na scenie europejskiej

CBOS zauważa, że w wyobrażeniach wielu Polaków zasiadanie w Parlamencie Europejskim nie jest zbyt wymagające: 40 proc. respondentów uważa, że europosłowie mają niewiele do roboty, 33 proc. jest zdania, że mają oni dużą ilość pracy i obowiązków a 27 proc. nie ma wyrobionego zdania na ten temat.

W porównaniu do poprzedniego badania, które CBOS zrobił w lutym 2014 roku, o 4 punkty proc. wzrosła liczbą badanych przekonanych, że bycie europosłem wiąże się z dużą ilością pracy i obowiązków, o 12 punktów proc. zmniejszył się odsetek respondentów, którzy uważają, że posłowie do PE nie mają wiele pracy, a o 8 punktów procentowych zwiększył się odsetek osób niezdecydowanych.

Reklama

Połowa respondentów (50 proc.) ocenia, że sprawowanie mandatu europosła daje polskim politykom duże możliwości wspierania polskich interesów (wzrost o 3 punkty procentowe w porównaniu z badaniem z 2014 roku). Jedna trzecia (33 proc.) jest przeciwnego zdania – uważa, że ich możliwości działania na rzecz kraju są niewielkie (spadek o 4 punkty proc.). 17 proc. nie wyraziło zdania na ten temat (wzrost o 1 punkt procentowy).

CBOS zapytał też ankietowanych o to, czy darzą zaufaniem konkretnych europarlamentarzystów. Badani zapytani zostali o dwanaścioro europosłów.

Reklama

Najwyższym zaufaniem w tej grupie - 42 proc. - cieszy się europoseł PO Jerzy Buzek; obojętność wobec niego deklaruje 16 proc., nie ufa mu 18 proc. Wyrobionego zdania w tej kwestii nie ma 4 proc. respondentów a 20 proc. deklaruje, że nie wie, kim jest Buzek.

Na drugim miejscu jest europoseł PiS Ryszard Czarnecki, zaufanie wobec którego zadeklarowało 28 proc. badanych. Obojętność wobec niego wyraziło 12 proc. badanych, nie ufa Czarneckiemu 21 proc. Zdania w tej kwestii nie wyraziło 3 proc. badanych, a 36 proc. stwierdziło, że go nie zna.

Trzecie miejsce w tej grupie pod względem zaufania zajął europoseł PSL Jarosław Kalinowski, któremu ufa 26 proc. badanych, obojętność wobec niego wyraziło 16 proc., 12 proc. mu nie ufa, 4 proc. nie przedstawiło opinii, a 43 proc. stwierdziło, że go nie zna.

Danucie Huebner (europosłanka PO) ufa 22 proc., 12 proc. wyraziło wobec niej obojętność, nie ufa jej 13 proc., 3 proc. nie wyraziło zdania, 49 proc. stwierdziło, że jej nie zna.

Jacek Saryusz-Wolski (europoseł zdobył mandat w poprzednich wyborach z listy PO, od 2017 poza Platformą, w tegorocznych wyborach do PE ma startować z listy PiS) cieszy się zaufaniem 19 proc. badanych, obojętność wobec niego wyraziło 10 proc., 14 proc. mu nie ufa, 3 proc. nie wyraziło zdania, a nie zna go i nie wie kim jest 54 proc. badanych.

Januszowi Lewandowskiemu (europoseł PO) ufa 19 proc. badanych, obojętność wobec niego wyraziło 10 proc., 16 proc. mu nie ufa, 3 proc. nie wyraziło zdania, a 53 proc. ankietowanych stwierdziło, że go nie zna.

Zbigniewowi Kuźmiukowi (europoseł PiS) ufa 16 proc. badanych, obojętność wobec niego wyraziło 9 proc. badanych, 8 proc. mu nie ufa, 3 proc. nie wyraziło zdania, 65 proc. ankietowanych stwierdziło, że go nie zna.

15 proc. ankietowanych ufa Ryszardowi Legutce (europoseł PiS), obojętność wobec niego wyraziło 9 proc. badanych, nie ufa mu 13 proc., 4 proc. nie wyraziło zdania, a 60 proc. stwierdziło, że go nie zna.

13 proc. badanych wyraziło zaufanie do Róży Thun (europosłanka PO), obojętność wobec niej wyraziło 7 proc., nie ufa jej 22 proc., 2 proc. nie wyraziło zdania, a 55 proc. stwierdziło, że jej nie zna.

10 proc. ankietowanych ufa Zdzisławowi Krasnodębskiemu (europoseł PiS), 8 proc. wyraziło wobec niego obojętność, nie ufa mu 7 proc., 3 proc. nie wyraziło zdania, 72 proc. badanych stwierdziło, że go nie zna.

Barbarze Kudryckiej (europosłanka PO) ufa 8 proc. badanych, po tyle samo jej nie ufa oraz wyraża wobec niej obojętność, 3 proc. nie wyraziło zdania, 73 proc. badanych oświadczyło, że jej nie zna.

Europosłowi PiS Tomaszowi Porębie ufa 6 proc. badanych, 7 proc. wyraziło wobec niego obojętność, 4 proc. wyraziło brak zaufania, 2 proc. nie miało zdania, a 82 proc. ankietowanych stwierdziło, że go nie zna i nie wiem kim jest.

CBOS przeprowadził sondaż w dniach 7–14 lutego 2019 roku na liczącej 968 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.