Dodatkowo, pismo zostało przekazane do Marszałka Sejmu RP; Marszałka Senatu RP; Prezesa Rady Ministrów; Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Ministra Środowiska; Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PiS; Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PO – KO; Przewodniczącego Klubu Poselskiego Kukiz’15; Przewodniczący Klubu Poselskiego PSL-UED oraz Przewodniczącego Klubu Poselskiego Nowoczesna.

Izby rolnicze wskazały, że "pomimo podjętych środków zabezpieczających, do tej pory nie udało się powstrzymać rozprzestrzeniania się wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń. Zagraża on coraz większej liczbie gospodarstw, niebezpiecznie zbliżając się do tych obszarów, gdzie usytuowane są duże, przemysłowe hodowle świń. Sytuacja jest bardzo poważna i zagraża całej branży polskiej produkcji trzody chlewnej i gospodarki narodowej (przetwórstwo, handel, miejsca pracy), dlatego podjęcie natychmiastowych, radykalnych działań w postaci redukcji pogłowia dzików jest jak najbardziej uzasadnione".

Według KRIR, należy wziąć też pod uwagę również wyższe dobro, czyli sytuację rolników utrzymujących się bezpośrednio lub pośrednio z produkcji trzody chlewnej. Według Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, roczna wartość produkcji trzody chlewnej wraz z pochodnymi, szacowana jest w Polsce na ok. 18 – 20 mld zł.

W opinii izb, "zbyt duża populacja dzików (wzrost od liczby 58 500 sztuk w roku 1976 do liczby 264 000 sztuk w roku 2015 – czyli o 451 proc.) przyczynia się także do dużego wzrostu szkód powodowanych w uprawach, które ponoszą rolnicy".

KRIR poinformowała o spotkaniu, które miało miejsce w tym tygodniu, przedstawicieli samorządu rolniczego, w którym wziął udział prezes Wiktor Szmulewicz z przedstawicielami myśliwych na czele z Łowczym Krajowym Piotrem Jenochem.

"Celem spotkania było omówienie bieżących spraw, w tym dotyczących szkód łowieckich wyrządzanych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, bobry oraz wilki. Polski Związek Łowiecki (PZŁ) podał, że szkody wyrządzane przez bobry powinny być zgłaszane przez rolników do gmin. Dzięki takim zgłoszeniom, będzie możliwość dokonania odstrzału redukcyjnego bobrów" - poinformowały izby.

PZŁ poinformował również o planach związanych z odstrzałem dzików i doprowadzeniem do stanu zwierzyny ok. 50 tys. sztuk. Redukcja stanu dzików przyczyni się do zmniejszenia szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych.

Samorząd rolniczy poruszył także kwestie niewypłacania rolnikom przez Koła Łowieckie wyszacowanych, a nawet zasądzonych wyrokami sądowymi, odszkodowań z tytułu szkód łowieckich. W celu ustalenia faktycznego stanu w przedmiotowej sprawie samorząd rolniczy zdecydował o skierowaniu zapytań do wojewódzkich izb rolniczych w celu otrzymania informacji o niewypłaconych odszkodowaniach w poszczególnych województwach. O podobne dane wystąpi również PZŁ do Zarządów Okręgowych.

Jak dowiedziała się PAP, w 2017 roku PZŁ wypłaciła 51,5 mln zł na odszkodowania za szkody w uprawach rolnych wyrządzone przez zwierzęta łowne.

"Obydwie strony zgodnie ustaliły chęć dalszej współpracy w zakresie wypracowania wspólnych stanowisk oraz opracowania instrukcji dla rolników ws. zgłaszania i szacowania szkód łowieckich, jak również podjęcia rozmów w kwestii redukcji populacji wilków oraz bobrów" - poinformowały izby w komunikacie. (PAP)

autor: Anna Wysoczańska