Nawet 250 mln zł może trafić w 2019 r. do województwa świętokrzyskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Nabór inwestycji, które będą mogły być realizowane przy wsparciu rządowego programu, zostanie ogłoszony jeszcze w styczniu – wynika z informacji przekazanych przez wojewodę Agatę Wojtyszek.

W piątek w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim (ŚUW) w Kielcach zorganizowano spotkanie dla samorządców na temat zasad naboru do nowego rządowego programu, wspierającego inwestycje na drogach lokalnych.

Fundusz Dróg Samorządowych, którego budżet w skali kraju na lata 2019-2028 ma sięgać 36 mld zł, zakłada dofinansowywanie remontów, budowy i modernizacji dróg gminnych i powiatowych oraz budowę mostów w ciągach dróg wojewódzkich.

"Z naszych wyliczeń wygląda, że województwo (w 2019 r. – PAP) dostanie 200, może nawet 250 mln zł. To znaczna kwota na ten program. Te pieniądze trafią niebawem do samorządów, które już są przygotowane" – powiedziała w piątek podczas konferencji prasowej wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek, zaznaczając, że w skali kraju będzie to w tym roku 6 mld zł.

Dodała, że tegoroczny nabór inwestycji, które mogłyby być finansowane z tego funduszu w województwie świętokrzyskim, zostanie ogłoszony dla samorządów jeszcze w styczniu - "niezwłocznie" po uzyskaniu informacji o dokładnych środkach finansowych jakie przypadną dla regionu.

Dofinansowanie do każdego zadania będzie mogło wynieść do 80 proc. wartości inwestycji - maksymalnie 30 mln zł. "Ważnym elementem jest to, że zadania mogą być realizowane w cyklu kilkuletnim. To był argument wielokrotnie podnoszony przez samorządy, że w jednym roku trudno jest zrealizować niektóre inwestycje" – zaznaczyła Wojtyszek.

Wojewoda przedstawiła kryteria, które będą dodatkowo punktowane w naborze wniosków. To m. in. wpływ inwestycji na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, znaczenie zadania dla rozwoju spójnej sieci dróg publicznych (chodzi o drogi, które bezpośrednio łączą się z drogą wyższego rzędu), inwestycje na całych odcinkach dróg, a nie na ich niewielkich ich fragmentach, także drogi wewnętrzne, które w wyniku przebudowy mogą być zaliczone do dróg wyższej kategorii.

Punktowane będzie także to, czy droga której dotyczy inwestycja stanowi dojazd do miejsc większych zgromadzeń (np. do boiska, amfiteatru, cmentarza), to czy droga została zniszczona w wyniku zdarzeń atmosferycznych oraz to, czy jej remont lub budowa poprawi dostępność do terenów inwestycyjnych.

Jak zauważył dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rozwoju ŚUW Jacek Sułek, pieniądze z Funduszu Dróg Samorządowych nie są dotacją. "Nam daje to dużo większe możliwości elastycznego przenoszenia wydatków, zmian zakresu rzeczowego, finansowego, terminów rozliczenia. Będzie dużo prościej" – ocenił.

"Będziemy starali się stosować bardzo elastyczne zasady dla samorządów (…) Będziemy kwalifikować wszystko, co w ramach pasa drogowego będzie wymagane - wszelkie prace budowlane począwszy od przygotowania dokumentacji poprzez nadzór inwestorski, prace archeologiczne, budowlane, oświetlenie drogowe (…)" – opisywał Sułek.

Podkreślił też, że szczególna uwaga będzie zwrócona na parametry techniczne dróg, których ma dotyczyć inwestycja. (PAP)

autor: Katarzyna Bańcer