Za przyjęciem ustawy głosowało 88 senatorów.

Przyjęta przez senatorów nowela ustawy ma na celu dostosowanie ustawy Prawo lotnicze do nowych lub znowelizowanych przepisów UE w obszarze praw pasażerów, żeglugi powietrznej, personelu lotniczego, techniki lotniczej, lotniczej działalności gospodarczej i transportu lotniczego, operacji lotniczych, lotnisk oraz ochrony lotnictwa cywilnego.

Nowela ustawy dostosowuje nasze prawo do 23 aktów prawnych UE.

Ustawa wprowadza zmiany dotyczące m.in. zasad wydawania decyzji przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, kontroli przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego.

Ponadto ustawa powołuje Rzecznika Praw Pasażerów, który ma działać przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego i zostanie wyznaczony przez prezesa tego Urzędu spośród jego pracowników na pięcioletnią kadencję. Rzecznik Praw Pasażera ma zapewnić możliwość dochodzenia przez pasażera swoich roszczeń w każdym indywidualnym przypadku, bez konieczności występowania na drogę sądową.

Nowela ustawy teraz trafi do podpisu prezydenta. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta