PE poparł w środę w Strasburgu porozumienie dotyczące przyszłorocznego budżetu UE. Unijne płatności mają wynieść w 2019 r. 148 mld euro, czyli o 2,4 proc. więcej niż w 2018 r., natomiast zobowiązania 165,8 mld euro, co oznacza wzrost o 3,2 proc. Kraje UE poparły porozumienie we wtorek.

Parlament przyjął budżet w środę 451 głosami za, przy 142 przeciw i 78 głosach wstrzymujących się. Następnie budżet został podpisany przez szefa PE Antonio Tajaniego.

"Ten budżet służy Europejczykom, młodzieży, innowacjom, zatrudnieniu, bezpieczeństwu i obronności" - powiedział przewodniczący komisji budżetowej Jean Arthuis (ALDE). Jak wyjaśnił, w efekcie negocjacji w 2019 r. 150 milionów euro więcej trafi na badania, a to prawie 11 proc. więcej niż w 2018 roku. Na Erasmusa zostanie przeznaczonych 240 milionów euro więcej.

"Z pięciu budżetów, które wynegocjowaliśmy z Radą UE (krajami członkowskimi), to jest ten, który najlepiej odpowiada oczekiwaniom Parlamentu. Mam nadzieję, że jest to zwycięstwo dla Europy" - dodał europoseł.

Państwom UE i Parlamentowi Europejskiemu nie udało się za pierwszym podejściem wypracować porozumienia ze względu na zbyt wielkie różnice dotyczące przyszłorocznych wydatków (rozmowy rozbiły się o pieniądze na program badawczy Horyzont 2020). Ostatecznie Komisja Europejska musiała przedstawić nową propozycję, która pogodziła obie strony.

Aby wesprzeć tworzenie miejsc pracy, UE ma w przyszłym roku przeznaczyć (w zobowiązaniach) 23,3 mld euro na dział "konkurencyjność dla wzrostu i miejsc pracy". To o 6,1 proc. więcej niż w 2018 r. W środkach tych mieści się 12,3 mld euro na program Horyzont 2020, co oznacza 9,8 proc. więcej niż w bieżącym roku.

Więcej środków ma też pójść na program "Łącząc Europę", z którego finansowane są duże projekty infrastrukturalne, takie jak drogi, gazociągi czy sieci kolejowe. W przyszłym roku UE wyda na niego 3,8 mld euro, czyli 37 proc. więcej niż w 2018 r. 367 mln euro (3,7 proc. więcej) zostanie przeznaczonych na pogram COSME, który zapewnia wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

UE przeznaczy też większe środki na priorytety związane z młodymi ludźmi. Na program wymian studenckich (i nie tylko) Erasmus+ ma pójść 2,8 mld euro - to 19,5 proc. więcej niż w tym roku. Inicjatywa na rzecz zatrudnienia młodych dostanie o 350 mln euro więcej niż w tym roku. Młodzi będą też mieli więcej możliwości odbywania wolontariatu za pośrednictwem Europejskiego Korpusu Solidarności. Wsparcie dla niego będzie potrojone do wysokości 143 mln euro.

Unia zwiększy znacznie środki w obszarze zarządzania migracją do poziomu 1,1 mld euro (55,9 proc. więcej niż w 2018 r.). Na Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeznaczonych ma być 534 mln euro. Wzrosnąć mają też budżety kilku kluczowych agencji unijnych, takich jak Frontex, Europejski Urząd Wsparcia Azylowego czy Europol.

Ze wspólnej kasy 1,45 mld euro zostanie przeznaczone w przyszłym roku dla Turcji, w ramach realizacji umowy z tym krajem mającej na celu powstrzymanie przedostawania się do UE uciekinierów m.in. z Syrii (państwa członkowskie nie chciały się zgodzić, żeby te środki wypłacić z budżetów krajowych).

UE postanowiła też przeznaczyć w przyszłym roku dodatkowe 1,2 mln euro na Europejską Służbę Działań Zewnętrznych, by mogła ona zatrudnić dodatkowych pracowników do komórki walki z dezinformacją.

Budżet opiera się na założeniu, że Wielka Brytania będzie płacić do wspólnej kasy do końca 2020 r., zgodnie z porozumieniem o Brexicie wypracowanym z tym krajem.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)