Podczas 13. sesji Międzyrządowego Komitetu ds. Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO w Port Luis (Mauritius), Polska została wybrana na wiceprzewodniczącego Komitetu na kadencję 2018-2019 - poinformował w sobotę resort kultury i dziedzictwa narodowego.

W komunikacie dodano, że "przewodniczącym kolejnej, 14. Sesji Komitetu została Kolumbia w osobie Maria Claudia Lopez Sorzano Sekretarz Generalnej ds. Kultury w Bogocie".

Podano, że w grupie państw wchodzących w skład Biura Komitetu znalazły się: Austria, Polska, Kolumbia, Filipiny, Zambia oraz Palestyna. Sprawozdawcą został przedstawiciel Jamajki, Bernard Jankee.

Jak podkreślono, wybór Polski na wiceprzewodniczącego Międzyrządowego Komitetu ds. Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO to kolejny sukces naszego kraju na forum UNESCO. Na tegorocznej 13. Sesji Komitetu, pierwszy polski wpis - Szopkarstwo krakowskie, znalazł się na Reprezentatywnej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

"W trakcie spotkania debatowano także na temat zagrożeń dla niematerialnego dziedzictwa kulturowego. W raporcie przygotowanym przez sekretariat Konwencji UNESCO z 2003 r. bezpośrednio odwołano się do postanowień Rekomendacji Warszawskiej w sprawie odbudowy i rekonstrukcji dziedzictwa kultury, przyjętej w maju br. w Warszawie, w której wskazano, że proces odbudowy nie może się odbywać bez poszanowania wierzeń, praktyk oraz wiedzy, a także aktywnego udziału społeczności lokalnych" - czytamy.

Dodano, że w czasie 13. sesji Komitetu podjęto 31 decyzji w sprawie wpisów nowych elementów na Reprezentatywną Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, w tym zapasy koreańskie, reagge z Jamajki oraz kult ikony Matki Boskiej Budsławskiej na Białorusi. Na Liście Niematerialnego Dziedzictwa Wymagającego Pilnej Ochrony znalazło się siedem nowych elementów, m.in. - wiedza dotycząca zarządzania kanałami wodnymi foggaras z Algierii oraz taniec w maskach z Kambodży.

MKiDN przypomniało, że Międzyrządowy Komitet ds. Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego składa się z przedstawicieli 24 państw-stron, wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne na 4 lata; wymiana połowy składu Komitetu następuje co 2 lata. Do najważniejszych zadań Komitetu ds. Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO zalicza się m.in. analizę wniosków o wpis na Listę Reprezentatywną Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości oraz sprawozdań przedstawianych przez państwa-strony konwencji UNESCO z 2003 r.