W alercie rozesłanym e-mailem do obywateli USA poinformowano, że ambasada w Kinszasie będzie zamknięta w poniedziałek (26 bm.).

Reuters odnotowuje, że ambasada USA w stolicy DR Konga odmówiła bliższych informacji.(PAP)