Sejm w pierwszym czytaniu odrzucił poselski projekt zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług, który zakładał objęcie preferencyjną stawką VAT mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii zainstalowanych poza budynkiem mieszkalnym.

Za odrzuceniem projektu głosowało 223 posłów, przeciw było 188, 2 wstrzymało się od głosu .

Obecnie stawka preferencyjna obowiązuje dla mikroinstalacji zamontowanych na budynkach mieszkalnych. Te, które montowane są w sąsiedztwie budynku lub na budynku gospodarczym objęte są podstawową stawka podstawową. W imieniu wnioskodawców poseł Mieczysław Kasprzak (PSL-UED) argumentował przed głosowaniem, że projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom drobnych inwestorów, chcących budować niewielkie instalacje OZE. Jak ktoś chce inwestować, to powinniśmy go w tym wspierać, a dziś mamy wielki problem z energią odnawialną i groźbę nieosiągnięcia celu OZE na 2020 r. - mówił Kasprzak. To nie jest projekt polityczny, tylko projekt dla obywateli - zaznaczył.

W ocenie rządu poselski projekt ustawy w zaproponowanym brzmieniu doprowadzić mógł do naruszenia prawa unijnego, gdyż byłby sprzeczny z unijną dyrektywą.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski