W czwartek po godz. 9 Senat wznowił obrady; zajmie się m.in. nowelizacją przepisów podatkowych, wprowadzającą ulgę związaną z inwestycjami w termomodernizację budynków jednorodzinnych.

Senatorowie zajmą się też m.in. nowelizacją ustawy, która ma umożliwić osobom dotkniętym problemem ubóstwa energetycznego wymianę lub likwidację niespełniających standardów emisyjnych kotłów na paliwo stałe. Senatorowie zajmą się też nowelą ustawy o Policji, która przewiduje wydzielenie w policji służby odpowiadającej za prowadzenie działań kontrterrorystycznych.

Senatorowie rozpatrzą też nowelizację ustawy o dowodach osobistych, przesądzającą, że od marca 2019 r. rozpocznie się wydawanie nowych dowodów osobistych z warstwą elektroniczną, czyli tzw. e-dowodów. Nowy dowód ma być bezpiecznym i bezpłatnym narzędziem do komunikacji elektronicznej z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi. E-dowód w sposób jednoznaczny będzie potwierdzał tożsamość obywatela. Ma służyć do jego uwierzytelnienia w e-usługach administracji publicznej i do podpisywania dokumentów elektronicznych.

Ponadto Senat zajmie się nowelizacją tzw. ustawy górniczej, która wydłuża czas jej obowiązywania o pięć lat, czyli do końca 2023 r. W tym czasie nadal możliwa będzie pomoc publiczna dla górnictwa – w określonych dotąd granicach do 7 mld zł.

autor: Wiktoria Nicałek