Miejmy oczy szeroko otwarte na potrzeby osób ubogich znajdujących się w naszym najbliższym otoczeniu - zachęca w rozmowie z PAP rzecznik KEP ks. Paweł Rytel-Andrianik z okazji przypadającego w niedzielę, 18 listopada II Światowego Dnia Ubogich.

Rzecznik KEP apeluje jednocześnie o to, aby "czynić dobro i pomagać nie tylko w Światowym Dniu Ubogich, ale od tego dnia zaczynając, pomagać już zawsze". Dodał, że biskupi również zachęcają do "wyobraźni miłosierdzia nie tylko w tym dniu, ale przez cały rok".

Ks. Rytel-Andrianik przypomniał, że w niedzielę, 18 listopada pod hasłem "Biedak zawołał, a Pan go usłyszał" w Kościele na całym świecie będzie obchodzony II Światowy Dzień Ubogich.

"W imieniu biskupów zachęcam do włączenia się w działania wolontariatu oraz różnego typu organizacji charytatywnych. Zachęcam też, aby mieć oczy szeroko otwarte na potrzeby osób znajdujących się w naszym najbliższym otoczeniu. Czyńmy dobro i pomagajmy nie tylko w Światowym Dniu Ubogich, ale od tego dnia zaczynając, pomagajmy już zawsze” – powiedział PAP ks. Rytel-Andrianik.

Reklama

Przypomniał też, że Światowy Dzień Ubogich ustanowił papież Franciszek w listopadzie 2016 r. w Liście Apostolskim "Misericordia et Misera" na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Jak podkreśla rzecznik KEP, to szczególna okazja, aby "odnowić w sobie empatię i pragnienie pomocy najbardziej potrzebującym".

"Ojciec Święty Jan Paweł II mówił o wyobraźni miłosierdzia. Można powiedzieć, że papież Franciszek poprzez wprowadzenie Światowego Dnia Ubogich powraca do tych słów. Chce je przypomnieć i zaprosić do ich realizowania" - dodał rzecznik KEP. Przypomniał też przesłanie papieża – Polaka skierowane do uczestników międzynarodowego seminarium poświęconego ubóstwu i globalizacji z lipca 2004 roku. Jan Paweł II napisał wtedy, że obecnie potrzebna jest "nowa wyobraźnia miłosierdzia", aby "znajdować coraz skuteczniejsze sposoby bardziej sprawiedliwego rozdziału zasobów świata".

Ks. Rytel-Andrianik, nawiązując do orędzia papieża Franciszka na Światowy Dzień Ubogich, "Biedak zawołał, a Pan go usłyszał", analizuje jego fragment: "w takim Dniu jak ten, który dziś przeżywamy, jesteśmy wezwani do poważnego rachunku sumienia, aby zrozumieć, czy naprawdę potrafimy słuchać ubogich”.

"Ojciec Święty słyszy wołanie ubogiego jako krzyk i pyta, dlaczego nie może on dosięgnąć naszych uszu, dlaczego pozostajemy obojętni i bierni” - mówi ks. Rytel-Andrianik o papieskim orędziu. Jak podkreśla, papież wskazuje na Pana Boga jako tego, który w przeciwieństwie do nas zawsze odpowiada na wołanie ubogich.

"Biedni nie potrzebują aktu delegacji, ale osobistego zaangażowania tych, którzy słuchają ich wołania” – czytamy w orędziu. Nawiązując do tych słów, rzecznik Episkopatu podkreśla, jak ważne są konkretne inicjatywy na rzecz ubogich i potrzebujących. "Warto włączyć się w akcje organizowane przez cały rok przez Caritas Polska, czy też inne organizacje i stowarzyszenia działające na rzecz ludzi potrzebujących pomocy” – mówi ks. Rytel-Andrianik.

Przytacza też słowa listu pasterskiego Episkopatu Polski o posłudze charytatywnej z 2016 roku. Biskupi w Roku Miłosierdzia napisali: "Skala ubóstwa w społeczeństwie polskim pokazuje, jak wciąż bardzo potrzebne jest zaangażowanie charytatywne Kościoła”.