Marek Chrzanowski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, zaoferował Leszkowi Czarneckiemu przychylność dla Getin Noble Banku w zamian za ok. 40 mln zł - poinformowała we wtorkowym wydaniu "Gazeta Wyborcza". Według UKNF oskarżenia te są nieprawdziwe, propozycja taka nie padła.

Z informacji gazety wynika, że biznesmen Leszek Czarnecki przekazał prokuraturze wraz z zawiadomieniem o przestępstwie nagrania z rozmowy z Markiem Chrzanowskim, z których wynika, że przewodniczący KNF oferował mu m.in. usunięcie z KNF Zdzisława Sokala, złagodzenie skutków finansowych zwiększenia tzw. stopy podwyższonego ryzyka oraz życzliwe podejście KNF i NBP do planów restrukturyzacji banków Czarneckiego.

W zamian Czarnecki miałby zatrudnić Grzegorza Kowalczyka wskazanego przez Chrzanowskiego, a jego wynagrodzenie miałoby być „powiązane z wynikiem banku” i wynieść 1 proc. wartości Getin Noble Banku, czyli ok. 40 mln zł.

Z informacji gazety wynika, że do rozmowy tej dojść miało w marcu 2018 roku.

We wtorkowym oświadczeniu UKNF podał, że opisana w „Gazecie Wyborczej” informacja dotycząca zaoferowania przez przewodniczącego KNF przychylności dla Getin Noble Banku w zamian za ok. 40 mln zł jest nieprawdziwa i propozycja taka nie padła podczas żadnego ze spotkań z Leszkiem Czarneckim.

"Przewodniczący KNF nie formułował także obietnic, które miałyby wiązać się z działaniami organu nadzoru wobec banków p. Czarneckiego nie pozostającymi w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz nieadekwatnymi do ich rzeczywistej sytuacji"- napisano w oświadczeniu UKNF.

Urząd podał, że przewodniczący KNF spotykał się wielokrotnie z Leszkiem Czarneckim oraz z zarządami Getin Noble Banku i Idea Banku i podczas tych spotkań "odbył wiele dyskusji dotyczących potencjalnych możliwości właściwego zabezpieczenia przedmiotowych banków w obliczu planów ich restrukturyzacji i poprawy rentowności".

"W czasie tych spotkań został poinformowany o woli zatrudnienia byłego zastępcy Przewodniczącego KNF p. Filipa Świtały w roli osoby odpowiedzialnej ze kwestie restrukturyzacji banków i funkcjonowania audytu. Przewodniczący KNF Marek Chrzanowski w sposób zdecydowany, kilkukrotnie zanegował kandydaturę p. Świtały z oczywistych powodów związanych z potencjalnym konfliktem interesów w tym zakresie" - napisano w oświadczeniu UKNF.

"Wobec zgłaszania tych propozycji oraz ze względu na dobro banków i bezpieczeństwo ich klientów, Przewodniczący KNF wskazał, jako jedną z możliwości, zatrudnienie p. Grzegorza Kowalczyka, posiadającego odpowiednią wiedzę i doświadczenie" - dodano.

Marek Chrzanowski jest szefem Komisji Nadzoru Finansowego od października 2016 roku.