"Pismo z taką prośbą do nas dotarło. Akceptujemy proponowaną przez Międzyzwiązkowy Komitet Strajkowy zmianę godziny oraz miejsca. Przyjdziemy na spotkanie" - powiedział Majszyk.

Zarząd PLL LOT poinformował w piątek, że na godzinę 15. zaprosił na rozmowy związki zawodowe oraz protestujących, "w dowolnej reprezentacji". Rozmowy te w imieniu zarządu będzie poprowadził oddelegowany czasowo z rady nadzorczej do zarządu wiceprezes Bartosz Piechota.

Międzyzwiązkowy Komitet Strajkowy w LOT przyjął zaproszenie zarządu na rozmowy. Jednak poprosił o zmianę godziny i miejsca spotkania, ponieważ strajkujący szukają negocjatora. LOT się na to zgodził.

Reklama

Wiceprzewodnicząca Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego (ZZPPiL) Agnieszka Szelągowska, która zadeklarowała udział w spotkaniu, powiedziała PAP, że spotkanie z zarządem ma się odbyć bez udziału mediów. Po rozmowach związkowcy mają wydać oświadczenie.