Komisja przyjęła projekt z poprawkami, uwzględniając głównie uwagi biura legislacyjnego i wprowadzając je do projektu.

Wiceminister rolnictwa Szymon Giżyński ocenił, że podstawowe dobro płynące z projektu, to znacznie obniżenie kosztów produkcji rolnej. "Projekt przynosi rozwiązania praktyczne zarówno w sferze upraw rolnych, jak i jest adresowany również do (...) producentów bydła" - powiedział. Zwrócił także uwagę na poprawę efektywności produkcji rolnej będącą konsekwencją zmian.

Krystyna Skowrońska (PO) powiedziała, że w związku ze wzrostem cen paliw i innych opłat oraz rosnącymi wskutek tego obciążeniami podatkowo-akcyzowymi, znacznej obniżki kosztów produkcji rolnej nie będzie. Z opinią tą polemizował Jerzy Gosiewski (PiS), który mówił, że projekt to bardzo dobry krok do przodu, który pomoże rolnikom polskim.

Projekt nowelizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, który przygotował resort rolnictwa.

W uzasadnieniu wskazano, że w ostatnich latach wzrosły koszty produkcji rolnej, w tym związane z wykorzystaniem paliwa. Wzrost kosztów produkcji przy niskich cenach produktów rolnych powoduje, że produkcja rolna staje się coraz mniej opłacalna. Jednocześnie z roku na rok wzrasta udział kosztów paliwa w ogólnych kosztach produkcji rolnej.

Projekt zakłada podniesienie limitu zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych.

Teraz zwrot przysługuje do 86 litrów paliwa, a ma być 100 litrów na hektar. Przy obecnej stawce w wysokości 1 zł za litr, która jest określana oddzielnie przez Radę Ministrów, oznacza podniesienie zwrotu kosztów paliwa z 86 do 100 zł.

Ponadto zaproponowano zwiększenie oraz wprowadzenie limitu zużycia oleju napędowego do 1 dużej jednostki przeliczeniowej bydła (DJP). Dotyczy to przypadków prowadzenia przez producenta rolnego chowu i hodowli bydła, do którego przysługuje zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do tej produkcji. W tym przypadku przyjęto zużycie oleju napędowego w wysokości 30 litrów na 1 DJP bydła.

Projekt wprowadza też zmianę terminu określenia przez Radę Ministrów, (w rozporządzeniu) stawki zwrotu podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego na rok następny, tj. do 31 grudnia, zamiast do 30 listopada. Znowelizowana ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2019 r. (PAP)

autor: Marcin Musiał