Policja zgłosiła, że w czasie ciszy wyborczej doszło do 416 incydentów, które mogą być przestępstwem czy wykroczeniem zgodnie z Kodeksem wyborczym - podała w niedzielę PKW. Trzy osoby zostały zatrzymane, min. z powodu niszczenia kart do głosowania.

PKW zaznaczyła, że incydenty te - to wszystkie zgłoszenia, które później policja bada w kontekście ewentualnego naruszenia porządku wyborów, a o tym, czy to są przestępstwa, czy nie, zdecyduje policja i później sąd.

Spośród 416 incydentów 238 dotyczyło zachowań, które mogły wyczerpywać znamiona wykroczeń. Z katalogu wykroczeń określonych w Kodeksie wyborczym policja odnotowała 178 w kraju - najwięcej naruszeń dotyczy prowadzenia agitacji wyborczej, ale policja bada te przypadki.

Trzy osoby zostały zatrzymane - podała PKW, zaznaczając, że chodzi o przypadki wyniesienia kart z lokalu wyborczego, zniszczenia ich lub używania w lokalu wyborczym słów uznanych za obelżywe.