Polska jest członkiem UE i będzie postępować zgodnie z prawem UE, ale w tej chwili informacja o decyzji TSUE ws. zawieszenia niektórych przepisów ustawy o SN to wiadomość medialna; po zapoznaniu się z nią będzie można mówić o szczegółach - oświadczyła rzeczniczka PiS Beata Mazurek.

Trybunał Sprawiedliwości UE przychylił się do wniosku Komisji Europejskiej o zastosowanie środka tymczasowego i zawieszenie stosowania przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym - podają media i organizacje pozarządowe. Kopia decyzji, jaką miał wydać unijny trybunał w tej sprawie, została zamieszczona na Twitterze przez organizacje pozarządowe. Informują też o niej media w Polsce.

O doniesienia prasowe pytany był premier Mateusz Morawiecki w Brukseli. "Przyszło zawiadomienie ze strony TSUE. Na pewno po przeanalizowaniu ustosunkujemy się do tego" - powiedział premier. "W rozmowach w Brukseli myślę, że przekonałem kilku przywódców, jak wyglądała polska reforma wymiaru sprawiedliwości i jak jest potrzebna" - dodał.

Do informacji o decyzji, którą miał wydać TSUE, odniosła się też na Twitterze rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek.

"Polska jest członkiem UE i będzie postępować zgodnie z obowiązującym prawem UE. Ale w tej chwili jest to tylko wiadomość medialna i dopiero po zapoznaniu się i przestudiowaniu tego dokumentu będzie można mówić o szczegółach" - napisała Mazurek.

Według mediów Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej postanowił zawiesić przepisy dotyczące przechodzenia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego, którzy ukończyli 65 lat, i przywrócenia do pracy tych przesuniętych już w stan spoczynku - na warunkach, jakie obowiązywały przed wejściem w życie nowej ustawy o SN.

24 września Komisja Europejska poinformowała o decyzji o skierowaniu do TSUE skargi przeciwko Polsce w związku z zapisami ustawy o Sądzie Najwyższym. KE podała wtedy, że zdecydowała wnieść o rozpatrzenie sprawy przez sędziów w Luksemburgu w trybie przyspieszonym, a także że chce, by TSUE wydał tymczasową decyzję zabezpieczającą (tzw. środki tymczasowe), aby do czasu wydania ostatecznego orzeczenia niektóre przepisy ustawy o SN pozostały zawieszone. Komisja chce, żeby sędziowie, których objęła nowa ustawa o Sądzie Najwyższym, mogli nadal sprawować swoje funkcje sędziowskie, nawet jeśli już przeszli na emeryturę.