Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał dwa porozumienia dotyczące finansowania i realizacji programów współpracy transgranicznej z Polską i Łotwą do 2020 roku.

Porozumienia te, ratyfikowane przez Dumę Państwową 20 września, a przez Radę Federacji 26 września, zostały opublikowane we wtorek na oficjalnym portalu prawnym Federacji Rosyjskiej.

Unia Europejska i Rosja podpisały umowę o uruchomieniu nowych programów współpracy transgranicznej między Polską i Rosją oraz Łotwą i Rosją w styczniu.

Umowę określającą sposób finansowania i realizacji programu współpracy przygranicznej Rosja-Polska podpisano 29 grudnia 2017 roku. Całkowity budżet programu wynosi ponad 62 mln euro, a finansowy wkład Rosji - 21 mln euro.

Program transgranicznej współpracy Rosja-Polska jest ukierunkowany na "rozwiązanie wspólnych wyzwań dla terytoriów przygranicznych poprzez realizację wspólnych projektów obwodu kaliningradzkiego i województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego".

Porozumienie transgraniczne Rosja-Łotwa podpisano, jak podał TASS, w Moskwie 29 grudnia 2016 roku. Jego budżet wynosi 25 mln euro, z czego udział Rosji to ok. 8 mln euro.

Jak wynika z informacji przekazanych przez Komisję Europejską, na realizację obu programów przeznaczono w sumie 88 mln euro, z czego na program współpracy polsko-rosyjskiej przypadło nieco ponad 62,2 mln. Wkład UE wynosi w nim 20,6 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 21 mln z tzw. Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Oficjalne cele programu to wspieranie współpracy transgranicznej w wymiarze społecznym i gospodarczym oraz w zakresie ochrony środowiska. W praktyce mają się one przełożyć m.in. na dbałość o zachowanie historycznego i kulturowego dziedzictwa regionów przygranicznych, wspólne działania proekologiczne, zwiększenie współpracy gospodarczej i w dziedzinie bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu granicznego.

Po stronie polskiej pieniądze trafią do beneficjentów z województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i pomorskiego, a po stronie rosyjskiej - z obwodu kaliningradzkiego.(PAP)