Poczta Polska będzie mogła sprzedawać z bonifikatą lokale mieszkalne, które znajdują się w należących do poczty budynkach niemieszkalnych - stanowi projekt ustawy, który w poniedziałek poparła sejmowa komisja infrastruktury.

Posłowie rozpatrywali rządowy projekt noweli ustawy o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa "Poczta Polska".

Wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel powiedział podczas posiedzenia komisji, że Poczta Polska nie zamierza zbywać wszystkich samodzielnych lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach niemieszkalnych. "W pierwszej kolejności sprzedaży podlegać będą mieszkania w budynkach z nieczynnym urzędem pocztowym (...) Chodzi o sprzedaż mieszkań dla osób, które mają zawartą umowę na czas nieokreślony" - wyjaśnił.

Z projektu ustawy wynika, że nie będą sprzedawane mieszkania w budynkach, gdzie działa placówka pocztowa.

Obecnie preferencyjna sprzedaż mieszkania możliwa jest wtedy, gdy jest ono usytuowane w budynku mieszkalnym należącym do poczty. Osoba wynajmująca mieszkanie na czas nieoznaczony w budynku mieszkalnym - będącym własnością poczty - może wykupić je z bonifikatą, o ile spółka zdecyduje się na jego sprzedaż. Natomiast wynajmujący mieszkanie w budynku niemieszkalnym poczty, nawet jeśli taki budynek nie jest jej potrzebny, nie ma takiej możliwości.

Z projektu wynika, że uchwalenie ustawy nie spowoduje automatycznego wyzbycia się majątku przez pocztę, bowiem przy sprzedaży mieszkań na rzecz najemców spółka będzie kierować się rachunkiem ekonomicznym.