Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz spotkał się dzisiaj z sekretarzem generalnym Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie Thomasem Gremingerem, przebywającym w Warszawie w związku ze Spotkaniem Przeglądowym Wymiaru Ludzkiego OBWE (HDIM).

Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz spotkał się dzisiaj z sekretarzem generalnym Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie Thomasem Gremingerem, przebywającym w Warszawie w związku ze Spotkaniem Przeglądowym Wymiaru Ludzkiego OBWE (HDIM).

W spotkaniu uczestniczyła również dyrektor warszawskiego Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR) Ingibjörg Sólrún Gísladóttir. Rozmowa dotyczyła kwestii kluczowych dla OBWE, przede wszystkim agresji rosyjskiej przeciw Ukrainie. Minister Czaputowicz podkreślił znaczenie wysiłków OBWE dla uregulowania konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, zaznaczając silne wsparcie Polski dla działań Specjalnej Misji Monitorującej na Ukrainie (SMM), w której uczestniczy 40 polskich obserwatorów. Wyraził zaniepokojenie sytuacją bezpieczeństwa w Donbasie, która pozostaje niestabilna w związku z ciągłym wsparciem udzielanym przez Rosję dla tzw. separatystów. Poinformował o inicjatywach podejmowanych przez Polskę na rzecz wspierania Ukrainy na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Podczas spotkania odniesiono się także do roli OBWE we wspieraniu procesu reform w krajach Partnerstwa Wschodniego i Azji Środkowej. Szef MSZ podkreślił znaczenie aktywności OBWE na obszarze Bałkanów Zachodnich i zapewnienia synergii wysiłków na rzecz integracji państw regionu z UE.

Reklama

Minister Czaputowicz potwierdził znaczenie, jakie Polska, jako państwo goszczące jedną z najważniejszych instytucji Organizacji, czyli Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR), przywiązuje do „wymiaru ludzkiego” OBWE.

Spotkanie posłużyło także wymianie opinii przed Radą Ministerialną OBWE, która odbędzie się w Mediolanie w dniach 6-7 grudnia br.