Pion śledczy IPN w Warszawie skierował akt oskarżenia przeciwko Ryszardowi M. - byłemu wiceministrowi spraw wewnętrznych w stopniu gen. bryg. MO - podała w poniedziałek Prokuratura Krajowa. Zarzuty dotyczą bezprawnego pozbawienia wolności opozycjonisty w latach 50. XX w.

Akt oskarżenia przeciwko Ryszardowi M., który sformułowała prokuratura Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie, trafił 20 lipca do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia.

Zarzuty dotyczą lat 1954-1955. "Jako wicedyrektor byłego Departamentu VII Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie, działając w strukturach systemu państwa totalitarnego posługującego się na wielką skalę terrorem dla realizacji celów politycznych i społecznych, od sierpnia 1954 roku do sierpnia 1955 roku Ryszard M. nie dopełniał obowiązków w zakresie kontroli zasadności i terminowości podejmowanych czynności procesowych w śledztwie przeciwko Bogusławowi H." - podała w komunikacie przesłanym PAP Prokuratura Krajowa.

W związku z niedopełnieniem tak opisanych obowiązków Bogusław H. został - jak podkreślają prokuratorzy - bezprawnie pozbawiony wolności przez okres prawie 10 lat. "Bogusław H. pozostawał w warunkach izolacji pod zarzutami działania w strukturach organizacji +Miecz i Pług+ oraz współpracy z +hitlerowskimi władzami bezpieczeństwa na odcinku fizycznego wyniszczenia działaczy organizacji lewicowych+" - poinformowała Prokuratura Krajowa.

Ostatecznie do zwolnienia Bogusława H. z więzienia, już w stanie inwalidztwa, doszło po jego uniewinnieniu przez Sąd Najwyższy.

Prokuratura Krajowa dodała, że oskarżony Ryszard M. nie przyznał się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw. Czyny zarzucone oskarżonemu zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Organizacja niepodległościowa "Miecz i Pług", której przywódcą był ksiądz Leon Poeplau "Wolan", powstała jesienią 1939 r. IPN w jednym z dodatków prasowych przypomniał, że ta początkowo lokalna grupa działająca na terenie Warszawy z czasem przekształciła się w ogólnopolską formację działającą na obszarze Generalnego Gubernatorstwa, Ziemiach Zachodnich włączonych do III Rzeszy i w Małopolsce Wschodniej; odnosiła sukcesy na polu wydawniczym i wywiadowczym.

"Pozostając w opozycji do struktur wojskowych ZWZ-AK, działacze +Miecza i Pługa+ podjęli próbę stworzenia szerokiego bloku organizacji podziemnych, które miały stanowić alternatywę dla struktur wojskowych Polskiego Państwa Podziemnego. Działania te spowodowały, iż kierownictwo +Miecza i Pługa+ stało się obiektem zainteresowania oraz głębokiej penetracji ze strony gestapo i wywiadu sowieckiego" - podał Instytut. (PAP)