Za uchwaleniem ustawy głosowało 414 posłów, jeden był przeciw i jeden wstrzymał się od głosu. Teraz nowela trafi pod obrady Senatu.

Zgodnie z prawem unijnym obowiązek elektronizacji dla sektora MŚP przy zamówieniach publicznych miał wejść w życie 18 października br. Podczas prac nad nowelą prezes Urzędu Zamówień Publicznych Małgorzata Stręciwilk tłumaczyła, że wiele firm nie jest jeszcze gotowych na składanie ofert w formie elektronicznej. Dlatego - dodała - potrzebna jest zmiana legislacyjna, która odroczy ten obowiązek do 1 stycznia 2020 roku.

Do tego czasu - zgodnie z proponowanymi zmianami - przedsiębiorcy będą mogli korzystać z tradycyjnych form komunikacji, czyli np. z poczty czy firmy kurierskiej. Według Stręciwilk, "wychodzi to naprzeciw potrzebom polskich firm z sektora MSP". Jednocześnie też - jak powiedziała - jest korzystne dla organizatorów przetargów, którzy będą mogli wybierać z większej liczby ofert.

Reklama

Prezes UZP podkreśliła, że organy administracji rządowej i jednostki podległe im, mają już obowiązek stosowania elektronicznych narzędzi w korespondencji przetargowej.

Ułatwieniem dla firm, ma być też zmiana w ustawie prawo zamówień publicznych, która umożliwia składanie oświadczeń niepotwierdzonych podpisem elektronicznym.(PAP)