Obecny na posiedzeniu komisji wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker podkreślił, że gmina Ostrowice jest jedną z najbardziej zadłużonych w Polsce - jej dług na koniec 2017 r. wyniósł ok. 47 mln zł, co stanowiło 437 proc. jej dochodu. Dodał, że gmina "przez lata była patologicznie zarządzana" i "nie sprawdziły się dwa plany naprawcze". Przypomniał, że w maju br. Prokuratura Okręgowa w Koszalinie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko byłej skarbniczce oraz zawieszonemu w czynnościach wójtowi gminy, którzy mieli doprowadzić do jej bankructwa.

Jak przekonywał wiceszef MSWiA, problem Ostrowic można rozwiązać tylko ustawowo, bo gmina nie ma możliwości spłaty zadłużenia, a ponadto jest bardzo ograniczona inwestycyjnie - większość jej terenów objętych jest programem Natura 2000.

Zgodnie z ustawą to Rada Ministrów w drodze rozporządzenia zniesie gminę i ustali nowe granice gminy lub gmin, do których włączony zostanie obszar Ostrowic. Stanie się to 1 stycznia 2019 r. Ustawa zakłada, że dług gminy Ostrowice przejmie Skarb Państwa reprezentowany przez wojewodę zachodniopomorskiego.

Reklama

Od 1 stycznia 2019 r. wojewoda będzie miał 14 dni na wezwanie wierzycieli do zgłaszania wierzytelności. Na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie zostanie opublikowane stosowne obwieszczenie w tej sprawie. W ciągu trzech miesięcy wierzyciele będą zobowiązani odpowiedzieć na ten dokument. Wierzytelności niezgłoszone w terminie - wygasną.

Wojewoda ustali wysokość należności. Odbędzie się to nie wcześniej niż 12 miesięcy i nie później niż 15 miesięcy od zlikwidowania gminy Ostrowice. Wierzyciele będą mieć prawo do wniesienia sprzeciwu do właściwego sądu okręgowego. Skarb Państwa będzie reprezentować Prokuratoria Generalna.

Zgodnie z przepisami w tegorocznych wyborach samorządowych mieszkańcy gminy Ostrowice nie będą głosować na wójta i radę Ostrowic, lecz gminy bądź gmin, do której zostaną przyłączeni administracyjnie.

26 października 2018 r. ma ulec rozwiązaniu ustanowiony na 2 lata zarząd komisaryczny gm. Ostrowice. Do czasu jej zniesienia zadania i kompetencje zarządu przejmie osoba wyznaczona przez premiera.

Ustawa nie precyzuje, do której gminy lub gmin zostaną włączone znoszone Ostrowice. Wiadomo jednak, że tylko w gminach Drawsko Pomorskie i Złocieniec zarządzono konsultacje publiczne.

Jak podała w piątek gm. Drawsko Pomorskie w konsultacjach wzięło udział 2,52 proc. mieszkańców; przeciw włączeniu do gminy części zachodniej Ostrowic opowiedziało się 65,3 proc. z nich. W tym samym dniu miejscy radni wydali negatywną opinię w kwestii przyłączenia części Ostrowic do Drawska Pomorskiego .

Natomiast zastępca burmistrza Złocieńca Natan Fiutowski powiedział PAP, że gmina o wynikach konsultacji poinformuje w najbliższą środę.(PAP)

autor: Inga Domurat