Pahl w piątek odniósł się do konferencji członków komisji weryfikacyjnej; ocenił, że „padały na niej stwierdzenia nieprawdziwe” i dochodziło do „manipulacji politycznej”.

Wiceprzewodniczący komisji weryfikacyjnej Sebastian Kaleta poinformował wcześniej, że komisja otrzymała z miasta sprzeciw od wszystkich decyzji komisji z maja tego roku ws. przyznania odszkodowań dla mieszkańców reprywatyzowanych nieruchomości. Chodzi o siedem odszkodowań za nadpłacone czynsze i jedno zadośćuczynienie dla córki zamordowanej działaczki lokatorskiej Jolanty Brzeskiej.

Kaleta wyjaśnił, że po sprzeciwie miasta, sprawy odszkodowań będą analizowane przez sąd cywilny. "Miasto zawnioskowało, żeby wszyscy mieszkańcy po pierwsze nie otrzymali tych odszkodowań, zadośćuczynień, również przed sądem, jak również miasto zażądało od wszystkich tych mieszkańców zwrotu kosztów prawników, którzy zostali wskazani przez miasto do prowadzenia tych postępowań" - powiedział Kaleta.

Według wiceprezydenta Warszawy "mamy do czynienia z przekazem, który jest niesprawiedliwy, nieuczciwy i którego źródłem jest tak naprawdę brak profesjonalizmu po stronie ustawodawcy".

Pahl protestował przeciw obarczaniu ratusza odpowiedzialnością za konieczność ponoszenia przez lokatorów kosztów sądowych w postępowaniach odwoławczych. Przekonywał, że tę sprawę można było uregulować w bardzo prosty sposób. "Należało po prostu w tej ustawie (o komisji weryfikacyjnej - PAP) zwolnić te osoby od ponoszenia kosztów sądowych" - podkreślił.

"Mój apel do PiS i do komisji weryfikacyjnej, aby taką zmianę w sposób natychmiastowy przeprowadzić. Nie jest naszą winą, że musimy tak procedować w sprawach odszkodowawczych" - podkreślił Pahl.

Dyrektor stołecznego Biura Prawnego Maria Młotkowska zwróciła uwagę, że przepisy ustawy o komisji weryfikacyjnej przewidują możliwość złożenia sprzeciwu od decyzji komisji o przyznaniu odszkodowań. Jak dodała, miasto wniosło sprzeciwy, ponieważ w decyzjach komisji weryfikacyjnej nie ma zbadanych "w sposób wystarczający" przesłanek przyznania tych odszkodowań.

"W związku z czym, z zasad rzetelności prowadzenia postępowania powinniśmy zadbać o to, żeby te przesłanki zostały zadbane rzetelnie, stąd też skierowanie spraw do sądu" - wyjaśniła Młotkowska. "Gdyby była taka możliwość, odstąpilibyśmy od żądania kosztów, jednakże zapisy tej ustawy nam na to nie zezwalają. Co jednak nie oznacza, że nie może tego zrobić niezależny, bezstronny sąd" - podkreśliła dyrektor Biura Prawnego.

Pahl poinformował także o złożeniu 21 czerwca br. przez klub PO projektu ustawy, która zakazuje zwrotu kamienic, w których znajdują się mieszkania komunalne. Wiceprezydent Warszawy odniósł się również do zapowiadanej wcześniej przez ratusz "próby rozwiązania - za komisję weryfikacyjną – problemu odszkodowań".

"A więc wypłaty rzeczywiście tym osobom, którym się to należy, tym potrzebującym, tym pokrzywdzonym przez funkcjonowanie dekretu Bieruta, odszkodowań, rekompensat za to, że nie było możliwości przekazania tymże osobom lokali mieszkalnych, w sytuacji, kiedy były zmuszone do opuszczenia zajmowanych wcześniej przez siebie mieszkań” - powiedział.

Zapewnił, że miasto chce „jednorazowo, w sposób transparentny, bardzo szybko (…) wypłacić odszkodowania związane z tym, że te osoby były zmuszone do korzystania z lokali komercyjnych” - mówił wiceprezydent. (PAP)

Autor: Karol Kostrzewa, Mieczysław Rudy