Wierni złożonej przysiędze i doskonale znający najbliższe środowisko stanowicie istotne wzmocnienie siły obronnej Polski - napisał w liście do żołnierzy 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

W niedzielę w Olsztynie żołnierze 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej złożyli przysięgę.

"Podejmując dojrzałą decyzję o wstąpieniu do Wojsk Obrony Terytorialnej staliście się częścią formacji wojskowej nadającej szczególny lokalny wymiar służbie na rzecz bezpieczeństwa kraju" - napisał szef MON w liście odczytanym przez wiceministra obrony narodowej Tomasza Zdzikota.

"Swoim zaangażowaniem i poświęceniem wykazanym podczas intensywnego szkolenia dowiedliście, że prawo do noszenia żołnierskiego munduru traktujcie jako osobisty obowiązek, przywilej i zaszczyt"- zwrócił się do żołnierzy minister Błaszczak.

Reklama

Podkreślił, że uroczystość jest szczególnie podniosła, gdyż odbywa się w roku jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. "Jestem przekonany, że z honorem sprostacie wszystkim niełatwym wyzwaniom, do czego w najwyższym stopniu zobowiązuje żołnierska przysięga"- napisał szef MON.

Wiceminister Zdzikot stwierdził, że "różne drogi doprowadziły żołnierzy do miejsca i do tej chwili".

"Gdy nie nosicie munduru realizujecie się w różnych obowiązkach, w różnych rolach. Połączyła was wszystkich jedna wspólna myśl i pragnienie oraz chęć służenia sprawie większej niż indywidualne losy każdego z nas. Służba ojczyźnie. Od dziś w sposób realny i namacalny nasze wspólne bezpieczeństwo, bezpieczeństwa naszego kraju spoczywa na waszych barkach. To ogromna odpowiedzialności i powód do dumy" - powiedział wiceminister.

Wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki podkreślił, że "wypowiedzenie słów roty przysięgi, to dla żołnierza zwieńczenie trudu szkolenia i potwierdzenie zobowiązania wobec ojczyzny".

"Wojska Obrony Terytorialnej - najmłodsze spośród rodzajów sił zbrojnych, mają ogromne znaczenie dla naszego bezpieczeństwa. Żołnierze terytorialnej służby wojskowej szczególnie związani ze swym regionem utrzymują gotowość do obrony kraju, chronią i wspierają lokalną społeczność w sytuacjach kryzysowych" - dodał.

WOT jako odrębny rodzaj sił zbrojnych zaczęły funkcjonować w początkiem ubiegłego roku. W pierwszym etapie sformowano Dowództwo WOT oraz trzy brygady na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu.

W maju 2017 r. wyznaczono dowódców trzech kolejnych brygad - dwóch w woj. mazowieckim i jednej w woj. warmińsko-mazurskim; w tych województwach trwa formowanie brygad a po szkoleniach żołnierze składają przysięgę.

Docelowo Wojska Obrony Terytorialnej mają liczyć 53 tys. żołnierzy w siedemnastu brygadach (po jednej w każdym województwie z wyjątkiem mazowieckiego, gdzie powołano dwie).

Główne zadania WOT to wspieranie wojsk operacyjnych i lokalnych społeczności, także w sytuacjach klęsk żywiołowych.

Obecnie w WOT służy blisko 9 tys. żołnierzy, w tym: ponad 7 tys. żołnierzy terytorialnej służby wojskowej oraz ponad 1,6 tys. żołnierzy zawodowych. (PAP)

autorka: Agnieszka Libudzka

ali/ mok/