Jak podano w przesłanym PAP komunikacie, w toku śledztwa prowadzonego przez Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej, Sebastianowi K. zarzucono usiłowanie 12 grudnia 2017 r. "sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach, mającego postać pożaru lokalu Biura Poselskiego Posłanki Beaty Kempy znajdującego się w budynku wielorodzinnym w Sycowie".

„W toku postępowania ustalono, że Sebastian K. działał z powodu przynależności politycznej Posłanki Beaty Kempy do partii tworzącej koalicję rządzącą, a także w celu wyrażenia swojej dezaprobaty dla obecnej koalicji rządzącej w Polsce oraz w celu zmuszenia Rządu oraz parlamentarzystów koalicji rządzącej, a także Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej do zaniechania określonych działań” - napisano w komunikacie.

Sebastian K. podejrzany jest ponadto o wytworzenie - z uprawianych przez siebie konopi - innych niż włókniste środków odurzających w postaci ziela konopi o łącznej masie netto 62,91 grama.

Reklama

W toku postępowania przygotowawczego powołani przez prokuratora biegli psychiatrzy i biegły psycholog, którzy prowadzili obserwację podejrzanego przez 8 tygodni, wskazali, że w czasie popełnienia zarzucanych mu czynów miał on zniesioną zdolność rozpoznania ich znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem.

„Biegli wskazali, że z uwagi na stwierdzone u podejrzanego zaburzenia istnieje wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez niego czynu zabronionego podobnego do aktualnie mu zarzucanych. W opinii biegłych istnieją zatem medyczne przesłanki do zastosowania wobec Sebastiana K. środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia go w zakładzie psychiatrycznym.” - poinformowała prokuratura.

W oparciu o zgromadzony w toku postępowania materiał dowodowy, w tym uzyskane opinie biegłych psychiatrów i biegłego psychologa, prokurator Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego uznał, że w sprawie tej zasadne jest umorzenie postępowania prowadzonego przeciwko Sebastianowi K. wobec stwierdzenia jego niepoczytalności i w konsekwencji ustalenia, że sprawca nie popełnił przestępstwa . Wobec tego prokurator skierował taki wniosek do Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Prokurator wniósł jednocześnie o orzeczenie wobec Sebastiana K. środka zabezpieczającego w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym. (PAP)

autor: Roman Skiba