Niech w Waszych domach zawsze goszczą spokój i wzajemna życzliwość. Niech otacza Was troska i miłość bliskich. Szanujcie swoich rodziców i dziadków, trzymajcie się blisko z rodzeństwem i krewnymi. Mocne, trwałe więzi rodzinne to podstawa szczęścia.
Niech zawsze towarzyszą Wam liczni przyjaciele, koleżanki i koledzy. Dbajcie o dobre relacje z rówieśnikami – a wiele z tych więzi przetrwa całe życie.
Życzymy Wam sukcesów w szkole: dobrych wyników w nauce przedmiotów, które lubicie i które idą Wam najlepiej, ale też dużo sił i mocnej woli do uczenia się tego, za czym nie przepadacie i co przychodzi Wam trudniej. Nie unikajcie wysiłku: zawsze to, co kosztuje nas więcej pracy, okazuje się często ważniejsze i przynosi więcej satysfakcji niż to, co osiągamy z łatwością.
Bądźcie wdzięczne swoim nauczycielom i wychowawcom. Niektórzy mogą wydawać się Wam zbyt surowi, ale często po latach właśnie tych wspominamy z największym uznaniem.
Życzymy Wam, abyście rozwijały swoje talenty i pasje, odkrywały wciąż nowe nieznane dziedziny wiedzy. Dzięki temu Wasze młode umysły będą długo, także już w dorosłym życiu, chłonne i otwarte na przyswajanie wiadomości i zdobywanie nowych umiejętności.
W tym szczególnym czasie, kiedy świętujemy stulecie odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą, życzymy Wam, abyście coraz lepiej poznawały narodową historię i znajdowały w niej bohaterów, którzy będą dla Was wzorcem i prawdziwym autorytetem.
Niechaj uroczystości i wydarzenia jubileuszowe przyczynią się do umacniania w Waszych sercach miłości Ojczyzny, uczą dojrzałych postaw patriotycznych. Niech formują w Was przyszłych obywateli naszego suwerennego państwa, którzy będą podejmować odpowiedzialność za losy Polski. To stanie się szybciej, niż dziś myślicie!