Minister z żalem przyjmuje decyzję Agnieszki Morawińskiej o rezygnacji z funkcji dyrektora Muzeum Narodowego - napisano na stronie MKiDN. Odnosząc się do jej słów m.in. o pogarszaniu sytuacji finansowej zaznaczono, że tylko między 2016 a 2017 r. wydatki na muzea wzrosły o 31 mln zł.

Odpowiedź na oświadczenie Agnieszki Morawińskiej opublikowane na jej stronie na Facebooku dotyczące rezygnacji z funkcji resort kultury zamieścił w czwartek na swojej stronie internetowej.

"Z mediów społecznościowych Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego dowiedział się, że Pani Agnieszka Morawińska, Dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie złożyła rezygnację przed zakończeniem kadencji, która miała upłynąć 1 stycznia 2019 r. Minister z żalem przyjmuje decyzję Pani Agnieszki Morawińskiej, choć formalnie to nie Minister, lecz Rada Powiernicza powołuje i odwołuje dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie. Jednocześnie jest zmuszony odnieść się do kwestii, które Pani Dyrektor poruszyła w swoim oświadczeniu" - napisano.

Przypomniano, że w ostatnich latach znacząco wzrosły dotacje na wydatki bieżące dla muzeów, dla których organizatorem lub współorganizatorem jest minister - tylko między 2016 a 2017 r. o 31 mln zł (z 356 mln 551 tys. 21 zł do 387 mln 692 tys. 827 zł). "Równocześnie należy podkreślić, że Muzeum Narodowe w Warszawie otrzymuje najwyższą, wśród muzeów podległych bezpośrednio MKiDN, dotację z budżetu państwa (w wysokości ok. 40 mln zł), mimo iż nie jest muzeum największym. Dodatkowo w latach 2016-2018 otrzymało z MKiDN łącznie 12,1 mln zł w ramach dotacji celowych, głównie na inwestycje i wystawy" - podkreślono w piśmie.

Zaznaczono także, że ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości ponad 7,2 mln zł, z dodatkowym wsparciem budżetowym MKiDN w wysokości 1,8 mln zł, realizowany jest projekt rearanżacji Galerii Sztuki Starożytnej. Muzeum Narodowe w Warszawie - zauważono - bierze również udział w Programie Wieloletnim "Niepodległa" na lata 2017-21, w ramach którego uzyskało dofinansowanie na dwa znaczące wydarzenia wystawiennicze.

"Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zapewnia, iż utrzymuje stały, efektywny kontakt z Muzeum. Minister Kultury odwiedził je trzy dni temu. Podczas gali nagród Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2017, zapewnił, że będzie intensywnie zabiegał o dodatkowe środki na płace dla muzealników, których pracę i zaangażowanie bardzo wysoko ceni" - zaakcentowano w odpowiedzi.

Zwrócono również uwagę, że "problem magazynów muzealiów – nie rozwiązany w Polsce od kilkunastu lat - nie ogranicza się do Muzeum Narodowego w Warszawie i wymaga kompleksowego działania, którego założenia są opracowywane w Ministerstwie i Narodowym Instytucie Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów". "Propozycje Muzeum dotyczące rozwiązania tej kwestii, z oczywistych względów, znanych Dyrekcji Muzeum, nie mogły być zaakceptowane" - napisano.

"Informacje dotyczące bliskiego rozwiązania problemów dzięki wyprowadzce Muzeum Wojska Polskiego z gmachu Muzeum Narodowego w Warszawie, istotnie – jak pisze pani Agnieszka Morawińska – były +bałamutne+, ale tylko do czasu ostatnich wyborów, gdyż poprzednia władza nie budowała nowych siedzib Muzeum Historii Polski i Muzeum Wojska Polskiego. Obecny rząd rozpoczął realizację tych inwestycji, które powstają na warszawskiej Cytadeli, co w ciągu najbliższych 3 lat umożliwi wyprowadzkę Muzeum Wojska Polskiego z gmachu przy Alejach Jerozolimskich i zdecydowanie poprawi sytuację Muzeum Narodowego w Warszawie" - dodano w piśmie.

Podkreślono w nim także, że minister kultury i dziedzictwa narodowego pragnie wyrazić najwyższe uznanie dla pracy dyrektor Agnieszki Morawińskiej i jej zespołu, "w tym dla dorobku edukacyjnego, naukowego i wystawienniczego Muzeum".

Agnieszka Morawińska w oświadczeniu o rezygnacji z funkcji zaznaczyła, że "kierowanie MNW było uwieńczeniem jej drogi zawodowej, spełnieniem marzeń i źródłem wielu satysfakcji". Napisała, że docenia wspólne osiągnięcia Muzeum Narodowego w Warszawie, Rady Powierniczej i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wśród powodów rezygnacji wskazała m.in. "utrzymujący się od pewnego czasu brak efektywnej komunikacji z Ministerstwem, skutkujący pogarszającą się sytuacją finansową jej instytucji". Wśród innych przyczyn wymieniła "bałamutne powtarzanie informacji o bliskim rozwiązaniu problemów dzięki wyprowadzce Muzeum Wojska (ma się ono przenieść do kompleksu muzealnego, który powstanie na Cytadeli - PAP)" oraz "sposób procedowania w sprawie muzealnych magazynów". (PAP)

autor: Anna Kondek-Dyoniziak

akn/ pat/