Biuro Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka (UNHCHR) w wydanym w piątek komunikacie oświadczyło, że kubańskie władze blokują zagraniczne wyjazdy obrońców praw człowieka. Czynią to często pod pretekstem, że składane przez nich dokumenty nie są kompletne.

Rzeczniczka UNHCHR w Genewie Ravina Shamdasani oświadczyła, że tylko w tym roku, posługując się takim argumentem, wstrzymano zagraniczne podróże 14 kubańskich działaczy na rzecz przestrzegania praw człowieka.

Rzeczniczka powiedziała też, że dotarły do niej informacje, według których dziesiątkom kubańskich obywateli odmówiono bez żadnych wyjaśnień zezwolenia na odbycie zagranicznych podróży. Oświadczyła, że tego rodzaju postępowanie kubańskich władz sprawiło, iż zaproszeni Kubańczycy nie mogli udać się zagranicę na różne spotkania i konferencje organizowane m.in przez ONZ.

UNHCHR wyraża obawę, że wskutek tego rodzaju praktyk niektóre zaproszone osoby nie będą mogły udać się do Genewy, gdzie w środę, 14 maja, Rada Praw Człowieka dokona okresowego przeglądu sytuacji na Kubie w dziedzinie przestrzegania tych praw.

Okresowemu przeglądowi powszechnemu dotyczącemu przestrzegania praw człowieka poddawane są systematycznie wszystkie 193 kraje wchodzące w skład ONZ.

Wysoki Komisarz NZ ds. Praw Człowieka wezwał kubańskie władze do przestrzegania uniwersalnego prawa do wolności wypowiedzi i podróży oraz do zapewnienia, że obrońcy praw człowieka i przedstawiciele społeczeństwa nie napotkają trudności w opuszczaniu Kuby i podróżowaniu.