"Udostępniona GetBack kwota pożyczki może być pomniejszona o kwoty innego finansowania (zarówno dłużnego jak i polegającego na nabyciu aktywów) udzielonego GetBack przez pożyczkodawcę, wskazane w umowie podmioty z nim powiązane (w tym m.in. fundusze zarządzane przez Abris Capital Partners Ltd) lub inne podmioty wskazane przez pożyczkodawcę" - napisano w komunikacie.

Spółka poinformowała, że pożyczka zostanie wypłacona na podstawie złożonego przez GetBack wniosku o uruchomienie w nie więcej niż czterech transzach.

"Wniosek o uruchomienie pożyczki może być złożony od dnia spełnienia się warunku zawieszającego w postaci przekazania przez pożyczkodawcę pisma potwierdzającego pozytywny wynik badania due diligence GetBack do dnia złożenia przez pożyczkodawcę oświadczenia o anulowaniu pożyczki albo 31 lipca 2018" - poinformowała spółka.

Reklama

Zabezpieczeniem pożyczki będzie zastaw zwykły i rejestrowy na certyfikatach inwestycyjnych zamkniętych funduszy inwestycyjnych, których właścicielem jest GetBack oraz zastaw rejestrowy na portfelach wierzytelności sekurytyzowanych, których właścicielem są zamknięte fundusze inwestycyjne.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

edytor: Jacek Ensztein