Polska dostrzega niedoskonałości i potrzebę reform Unii Europejskiej; zależy nam na sukcesie Wspólnoty, bo dla nas bilans członkostwa w UE jest korzystny - oświadczył w poniedziałek w Tallinie marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

Marszałek Sejmu oraz marszałek Senatu Stanisław Karczewski biorą udział w dwudniowej konferencji przewodniczących parlamentów państw Unii Europejskiej. Głównym tematem rozmów w estońskiej stolicy jest przyszłość Wspólnoty oraz jej bezpieczeństwo.

Kuchciński zabrał głos w poniedziałkowej sesji dotyczącej przyszłości UE. W swoim wystąpieniu stwierdził, że „nadrzędnym celem powinna być (jej - PAP) demokratyczna odnowa”.

„Polsce, mojej ojczyźnie, zależy na sukcesie UE. Dostrzegamy jej niedoskonałości i potrzebę reform, ale dla nas bilans członkostwa jest korzystny” - podkreślił marszałek Sejmu.

Reklama

Jak wskazał, „projekt europejski musi być zakorzeniony w rzeczywistości politycznej państw członkowskich”. „Nie może być oderwany od wspólnot, jakimi są demokracje narodowe” - ocenił.

Kuchciński zaznaczył również, że w ramach planu reform UE nasz kraj postuluje m.in. wzmocnienie roli parlamentów narodowych, ponieważ - jak uzasadniał - odgrywają one rolę fundamentalną. „Mają legitymację demokratyczną oraz stanowią przestrzeń komunikowania się politycznego dla instytucji europejskich z mieszkańcami Europy” - wyjaśnił marszałek Sejmu.

Reklama

Według Kuchcińskiego „problemów Unii nie można rozwiązać ani w elitarnym niepełnym gronie kilku państw, ani wbrew woli obywateli państw członkowskich”.

"Dlatego negatywnie oceniam projekty, które pojawiały się w dyskusjach różnych gremiów, gdzie proponowało się podział Unii - takie jak +twarde jądro Unii+, +Unia wielu prędkości+, czy +małe Unie+” - oświadczył.

Zdaniem Kuchcińskiego rozwiązanie problemów UE znajduje się w zasięgu państw członkowskich oraz unijnych instytucji. „Głęboko wierzę, że Unia Europejska jest nie tylko wynikiem wspólnoty wartości, ale również dobrze rozumianego interesu wspólnego wszystkich państw członkowskich” - powiedział marszałek Sejmu.

Kuchciński ocenił też, że kluczem do sukcesu UE jest odnowa zaufania obywateli.

„To zaufanie będzie rosło, gdy instytucje unijne będą równo traktowały wszystkie państwa członkowskie oraz działały ściśle w ramach przysługujących im kompetencji zapisanych w traktatach. A to oznacza, że musi być uszanowane prawo każdego państwa członkowskiego do przeprowadzania reform wewnętrznych w ramach jego kompetencji narodowych. Polska jest przykładem państwa, wobec którego instytucje unijne nie honorują tej ważnej zasady” - powiedział marszałek Sejmu.

Kuchciński wskazał również, że należy „przywrócić należne miejsce zasadzie pomocniczości i proporcjonalności". „Instytucje unijne, powinny podejmować działania tylko w tych dziedzinach, gdzie ich aktywność jest bardziej korzystna dla państw członkowskich” - dodał.

Marszałek Karczewski w rozmowie z dziennikarzami powiedział, że Polska ma „zdecydowany postulat” - nie chce, aby UE rozwijała się w wielu prędkościach. „Bardzo nam zależy, aby Unia Europejska rozwijała się na bazie silnych państw narodowych. To jest nasz główny cel i przesłanie” - wskazał.

Karczewski poinformował, że we wtorek z jego inicjatywy odbędzie się spotkanie w gronie przewodniczących Senatów grupy Trójkąta Weimarskiego. „Będziemy rozmawiać o naszej współpracy” - dodał.

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani mówił w swoim wystąpieniu, że sednem debaty o przyszłości UE są parlamenty, bo to „tam podejmowane są decyzje co do tego, jak się zmieni przyszłość”.

Jak mówił, obywatele oczekują bardziej efektywnej i demokratycznej Unii, która będzie w stanie reagować na główne problemy, jakie niepokoją mieszkańców państw członkowskich, m.in. nielegalną migrację czy bezrobocie.

Dlatego - jak stwierdził Tajani - współpraca pomiędzy parlamentami, które są reprezentantami obywateli, "musi być mocniejsza".

W sesji otwierającej zabrał głos również przewodniczący parlamentu Estonii Eiki Nestor. Według niego, aby UE mogła przetrwać, państwa członkowskie muszą się „jeszcze bardziej integrować”.

„Nie jest przesadą stwierdzenie, że integracja z naszymi przyjaciółmi i naszymi sojusznikami jest naszą polisą na życie” - stwierdził.

Podczas wtorkowego posiedzenia odbędzie się debata na temat europejskiego bezpieczeństwa i obrony.

Przy okazji parlamentarnego szczytu odbywają się także spotkania bilateralne marszałków - Kuchcińskiego i Karczewskiego - z ich odpowiednikami.

Konferencja przewodniczących parlamentów UE to forum dyskusji na temat zadań parlamentów narodowych w strukturze europejskiej, współpracy międzyparlamentarnej w sprawach unijnych i wyzwań stojących przed Unią. W skład tego gremium wchodzą przewodniczący parlamentów krajów UE i Parlamentu Europejskiego. Konferencja zbiera się raz w roku i jest organizowana przez kraj sprawujący prezydencję w Radzie UE w drugim półroczu poprzedniego roku.