Ponowiliśmy zaproszenie do Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog". Czekamy na rodziców osób niepełnosprawnych, którzy protestują w Sejmie od godz. 10 - podkreśliło w czwartek Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W środę w Sejmie rozpoczął się protest Komitetu Protestacyjnego Rodziców Osób Niepełnosprawnych. Rodzice domagają się wprowadzenia m.in. dodatku rehabilitacyjnego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia. Zwrócili się w tej sprawie do prezydenta, premiera oraz prezesa PiS.

"Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów jest dla nas priorytetem. Rozmowa i konstruktywny dialog są szansą na wypracowanie dobrych rozwiązań. Ponowiliśmy zaproszenie do Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog. Czekamy od godz. 10 na miejscu" - napisało na Twitterze ministerstwo rodziny i pracy.

Pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz zaproponował spotkanie także w środę o godz. 19. Komitet Protestacyjny nie skorzystał jednak z zaproszenia. "Nigdzie się nie wybieramy. Czekamy tutaj na miejscu. Czekamy na decyzyjne osoby, premiera i prezesa PiS" - zaznaczyła w środę Iwona Hartwich z Komitetu Protestacyjnego Rodziców Osób Niepełnosprawnych.

Z kolei pełnomocnik rządu powiedział w środę na konferencji prasowej, że wsparcie osób niepełnosprawnych, ich rodzin, opiekunów jest priorytetem rządu PiS. "Zrobiliśmy bardzo wiele rzeczy, ale nie da się ukryć, że sytuacja, którą zastaliśmy, jest dużo trudniejsza. Tych spraw nierozwiązanych jest bardzo wiele. Jesteśmy otwarci na rozmowy i dyskusję, aby usłyszeć od nich, co dla nich jest priorytetem, co dla nich jest ważne, czym w pierwszej kolejności powinniśmy się zająć" - zaznaczył Michałkiewicz.

Komitet domaga się wprowadzenia dodatku rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia w kwocie 500 złotych miesięcznie bez kryterium dochodowego. Rodzice osób niepełnosprawnych domagają się również zrównania kwoty renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wraz ze stopniowym podwyższaniem tej kwoty do równości minimum socjalnego obliczonego dla gospodarstwa domowego z osobą niepełnosprawną.

Renta socjalna - od 1 marca 2018 r. wynosi 865,03 zł - przysługuje osobie, która osiągnęła pełnoletność i jest całkowicie niezdolna do pracy. Świadczenie przysługuje, jeśli niezdolność do pracy nastąpiła przed ukończeniem 18. roku życia, w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25. roku życia lub w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej. Zgodnie z przepisami za osobę pełnoletnią uważa się również kobietę, która zawarła związek małżeński po ukończeniu 16 lat, a nie ukończyła 18. roku życia.

Renta socjalna przyznawana jest w stałej wysokości, wynoszącej 84 proc. najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (1029,80 zł). Renta ta podlega waloryzacji na zasadach i w trybie określonym w przepisach ustawy emerytalnej.