Marszałek Sejmu odpowiedział na pismo I prezes Sądu Najwyższego dot. wyboru członków do KRS; "bardzo szeroko" ustosunkował się do jej wątpliwości - poinformował PAP dyrektor CIS Andrzej Grzegrzółka. Dodał, że szefowa Kancelarii Sejmu udostępniła "wszystkie dokumenty", o które wystąpiła I prezes SN.

Dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu zaznaczył w piątkowej rozmowie z PAP, że marszałek Marek Kuchciński oraz Kancelaria Sejmu podchodzą do korespondencji z I Prezes SN Małgorzatą Gersdorf "z dużym szacunkiem, uwagą i w duchu współpracy". "Jednocześnie należy zaznaczyć, że procedura wyboru sędziów-członków KRS była całkowicie zgodna z przepisami, a sam proces był w pełni odzwierciedleniem procedur opisanych w ustawie" - podkreślił Grzegrzółka.

W poniedziałek Małgorzata Gersdorf zwróciła się do marszałka Sejmu z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości dot. wskazywania kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Gersdorf wnioskowała m.in. o udostępnienie w formie informacji publicznej dokumentów, na podstawie których dokonano wskazania kandydatów do KRS.

Jak zaznaczyła, zgodnie z ustawą o KRS, kandydatów do Rady może wskazywać wyłącznie klub poselski. Podkreśliła, że jak wynika z treści druku sejmowego, kandydaci do KRS zostali wskazani przez posłów Klubu Parlamentarnego PiS i posłów Klubu Poselskiego Kukiz'15.

"Posłużenie się wyrażeniem +kandydat wskazany przez posłów Klubu Parlamentarnego+ (...) wywołuje istotne wątpliwości, co do tego, czy dochowana została przewidziana w art. 11d ust. 2 ustawy o KRS procedura wyborów członków Rady i to niezależnie od zastrzeżeń natury konstytucyjnej, co do sposobu jej ukształtowania" - napisała Gersdorf.

Dodała, "że skoro przepisy ustawy o KRS, wymagają, aby wskazania kandydatów na członków Rady dokonywał klub poselski, to prima facie nie może tego dokonać ani koło poselskie ani klub parlamentarny". Zatem - zaznaczyła - pojawia się problem, czy klub parlamentarny PiS mógł dokonać skutecznego zgłoszenia dziewięciu kandydatów na sędziów KRS.

Dyrektor CIS poinformował PAP, że w piątek Kancelaria Sejmu udzieliła odpowiedzi Gersdorf; otrzymała ona dwa pisma.

W pierwszym - jak mówił Grzegrzółka - marszałek Kuchciński "przedstawił informację dotyczącą stosowania przepisów regulujących działalność klubów poselskich". "Bardzo szeroko ustosunkował się do podniesionych wątpliwości, których istota sprowadzała się do pytania: +czy klub parlamentarny może korzystać z uprawnień przewidzianych w przepisach dla klubów poselskich?+" - zaznaczył.

"W korespondencji wskazano, że w istniejącej i stosowanej od wielu kadencji praktyce funkcjonowania Sejmu, kluby parlamentarne - w skład których wchodzi przynajmniej 15 posłów - korzystają z takich samym uprawnień, co kluby poselskie" - podkreślił dyrektor CIS. Jak dodał, przedstawiono też szereg przykładów funkcjonowania tego rozwiązania w pracach Izby.

Według Grzegrzółki, marszałek Sejmu zaznaczył również, "że zależy mu na jak najszybszym" zwołaniu posiedzenia KRS przez I prezes Sądu Najwyższego.

Na początku marca Gersdorf złożyła rezygnację z funkcji przewodniczącej Krajowej Rady Sądownictwa. Zgodnie z obecnym przepisem ustawy o KRS, to do niej jako I prezes Sądu Najwyższego należy teraz zwołanie pierwszego posiedzenia Rady po zwolnieniu stanowiska przewodniczącego. Według ustawy o KRS posiedzenie w takiej sytuacji zwołuje bowiem "Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, który przewodniczy obradom do czasu wyboru nowego przewodniczącego".

W ubiegły wtorek minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zwrócił się do I prezes SN o niezwłoczne zwołanie pierwszego posiedzenia KRS z udziałem sędziów wybranych na członków Rady uchwałą Sejmu z 6 marca. W odpowiedzi Gersdorf napisała, że zobowiązanie "do zwołania posiedzenia instytucji mającej pełnić funkcję Krajowej Rady Sądownictwa" jest jej znane i zostanie zrealizowane zgodnie z prawem.

Grzegrzółka poinformował również, że szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska udostępniła "wszystkie dokumenty", o które wystąpiła I prezes SN. "Uczyniono to mimo poważnych wątpliwości, czy zastosowany przez prof. Gersdorf tryb wniosku o dostęp do informacji publicznej, przysługuje I prezesowi SN" - podkreślił.

Sejm wybrał na początku marca 15 sędziów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Dziewięć kandydatur wskazał klub PiS, sześć - klub Kukiz'15. Pozostałe kluby nie skorzystały z prawa wskazania kandydatur.