Stopa bezrobocia w lutym 2018 r. wyniosła 6,8 proc. wobec 6,9 proc. w styczniu - podał GUS.

Wcześniej Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej podało, że - zgodnie z szacunakami resortu - stopa bezrobocia w lutym wyniosła 6,8 proc.

Analitycy ankietowani przez PAP Biznes szacowali, że stopa bezrobocia w lutym wyniesie 6,9 proc.

Ponadto, jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w lutym 1.126,7 tys. wobec 1.133,7 tys. osób przed miesiącem.