SKRM ma wątpliwości m.in. co do art. 23 projektu ustawy, który mówi, że udział w PPK jest dobrowolny.

"(...) wątpliwości budzi deklarowana w tym przepisie dobrowolność uczestnictwa w PPK. Należy zauważyć, iż dobrowolność ta realizowana jest w przypadku ewentualnej rezygnacji z obowiązku odprowadzania składek i to na podstawie pisemnej deklaracji złożonej podmiotowi zatrudniającemu (składanej co 2 lata), zaś przystąpienie do PPK następuje z mocy prawa (niezależnie od tego czy składki są odprowadzane, czy nie). Proponuje się rozważyć, czy:

- odprowadzanie składek do PPK nie powinno następować wyłącznie na wniosek uczestnika złożony w odpowiednim terminie, - deklaracja o odmowie odprowadzania składek nie powinna być składana jednorazowo, a ewentualnie w sytuacji, gdy pracownik zmieni zdanie - składałby deklarację o przystąpieniu do PPK.

Takie rozwiązanie zmniejszy koszty administracyjne funkcjonowania systemu" - napisano w opinii.