KE chce by Polska dostosowała akcyzę na gaz i węgiel do przepisów unijnych
Reklama


Warszawa, 08.03.2018 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) wezwała Polskę do usunięcia uchybienia w związku ze zwolnieniem produktów gazowych i węglowych z podatku akcyzowego, które jest obecnie rozszerzone na wszystkie energochłonne zakłady objęte zakresem obowiązkowego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), podała Komisja.
"Na podstawie przepisów unijnych (dyrektywa w sprawie opodatkowania energii, dyrektywa Rady 2003/96/WE) przedsiębiorstwa korzystające z takich zwolnień ze względu na to, że przyczyniają się do poprawy stanu środowiska lub podwyższenia efektywności energetycznej, mają obowiązek wprowadzać ulepszenia idące dalej niż wymagają tego wiążące unijne instrumenty takie jak EU ETS" - wyjaśniono w komunikacie.
Polskie przepisy nie wymagają jednak takiego poziomu efektywności energetycznej i ich stosowanie powoduje zakłócenia konkurencji na rynku wewnętrznym, dodano.
"Jeżeli Polska nie podejmie działań w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, Komisja może przesłać polskim władzom uzasadnioną opinię" - podsumowano.
(ISBnews)