Konstytucja Biznesu to jedno z działań resortu przedsiębiorczości i technologii, które ma poprawić otoczenie prawne prowadzenia biznesu - uważa szefowa tego resortu, minister Jadwiga Emilewicz.

"W Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, jak wskazuje nazwa, dbamy o przedsiębiorców. Podejmujemy wiele działań, które mają poprawić otoczenie prawne prowadzenia biznesu w Polsce. Konstytucja Biznesu jest jednym z nich" - poinformowała PAP Emilewicz.

"Tzw. ulga na start, zasada domniemania uczciwości przedsiębiorcy, co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone, zasada przyjaznej interpretacji przepisów czy zasada pewności prawa - to tylko niektóre rozwiązania, będące realnymi ułatwieniami dla przedsiębiorców" - dodała.

We wtorek Sejm przyjął kilkadziesiąt poprawek Senatu do tworzącego Konstytucję Biznesu pakietu pięciu ustaw. Tym samym Parlament zakończył pracę nad nią. Nowe regulacje dotyczą przede wszystkim działalności nierejestrowej, ulgi na start dla początkujących przedsiębiorców, powołania Rzecznika MŚP oraz szczególnych regulacji dla inwestorów zagranicznych.

Większość z przyjętych poprawek Senatu ma charakter legislacyjny i doprecyzowujący. Jedna z merytorycznych zakłada, że większość rozwiązań pakietu wejdzie w życie 30 dni od ogłoszenia, a nie 1 marca br., jak chciał pierwotnie Sejm.

Kolejna istotna poprawka - do najważniejszej ustawy z pakietu Konstytucji, czyli Prawa przedsiębiorców - stanowi, że urząd ma wzywać przedsiębiorcę do usunięcia braków przy interpretacji. Ma ona dać przedsiębiorcy szansę naprawienia niekompletnego wniosku w tym samym postępowaniu.

Zgodnie z inną senacką poprawką, że w przypadku zmiany interpretacji indywidualnej właściwy organ albo właściwa państwowa jednostka organizacyjna niezwłocznie zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej zmienioną interpretację indywidualną, z zamieszczeniem adnotacji o przyczynie zmiany.

Poprawka do ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców przewiduje, że określając siedzibę biura Rzecznika, "minister będzie brał pod uwagę konieczność zapewnienia efektywnej realizacji zadań Rzecznika oraz będzie kierował się potrzebą dekoncentracji". Ma to umożliwić ministrowi ustalenie siedziby biura Rzecznika także poza Warszawą.

Kolejna poprawka Senatu przewiduje, że zadaniem Rzecznika będzie opiniowanie projektów aktów normatywnych, "również w zakresie zasad podejmowania lub zakończenia działalności gospodarczej na terytorium RP".

Z kolei do ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP Senat zaproponował poprawkę umożliwiającą wykonywanie działalności gospodarczej przez "członków rodzin osób zagranicznych" przebywających na terytorium Polski, "na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy", czyli na takiej samej zasadzie, jak te osoby.

Kluczowe założenia Konstytucji Biznesu to: co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone. Pakiet dotyczy zmian w prawie gospodarczym: Prawa przedsiębiorców; ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców; ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy; ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP; ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

Prace nad pakietem rozpoczęły się jeszcze w czasach koalicji PO-PSL - od początku pilotował je wiceminister Mariusz Haładyj.

Teraz ustawy trafią do podpisu prezydenta. (PAP)

autor: Sonia Sobczyk, Marcin Musiał

edytor: Anna Mackiewicz