W środę w Centrum Prasowym PAP odbył się briefing prasowy poświęcony podsumowaniu działań w 2017 r. oraz planom obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę w 2018 r. realizowanych w ramach Programu Wieloletniego "Niepodległa".

W konferencji oprócz Sellina, który jest pełnomocnikiem Rządu ds. Obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości, wzięli udział: dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego w MKiDN, koordynator PW "Niepodległa" Paulina Florjanowicz; dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza Krzysztof Olendzki oraz dyrektor Biura Programu "Niepodległa" Jan Kowalski.

"Celem głównym realizacji programu wieloletniego Niepodległa jest wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków. Mam poczucie, subiektywne być może, ale myślę, że duża część opinii publicznej w Polsce takie poczucie podziela, że ze wspólnotą obywatelską, która by potrafiła wynieść się ponad podziały, mam problem. Podziały są bardzo silne wśród Polaków, podziały, można powiedzieć polityczne a nawet, być może, cywilizacyjne" - powiedział wiceminister kultury.

Reklama

Dodał, że z powodu naszej trudnej historii, mamy też problem "z takim emocjonalnie pozytywnym utożsamianiem się z własnym państwem, traktowaniem państwa, jako idei, jako spoiwa wspólnoty - społecznej i narodowej - jako dobra, z którym trzeba się utożsamiać". Podkreślił, że "państwo jest po prostu wartością".

Reklama

Z informacji Biura Programu "Niepodległa" wynika, że w 2017 r. 339 podmiotów zrealizowało przeszło 1000 projektów krajowych i zagranicznych włączających się w PW "Niepodległa".

Wieloletni program rządowy "Niepodległa" na lata 2017-2021, przyjęty przez rząd w maju ubiegłego roku, składa się z kilku priorytetów: centralnego, lokalnego i regionalnego oraz zagranicznego.

Sellin poinformował, że w ramach Priorytetu 1 Programu realizowano działania ogólnopolskie w postaci 22 przedsięwzięć. Wśród najważniejszych są m.in. wystawy zrealizowane przez Muzeum Narodowe w Krakowie - #dziedzictwo (75 tys. zwiedzających) oraz Wyspiański (ponad 70 tys. zwiedzających przez pierwsze 3 miesiące).

Wiceminister kultury wymienił też m.in. zrealizowane w listopadzie 2017 r. widowisko multimedialne - "Powrócim pełni sławy", podczas którego najbardziej znane pieśni Legionów zaprezentowane zostały we współczesnych aranżacjach (spektakl transmitowany w TVP, obejrzało go 1,3 mln widzów).

"Innym wartym wyróżnienia działaniem, w trakcie realizowania, jest 100 Pomników Historii na stulecie". "Kiedy w roku 2015 przejęliśmy władzę, na liście Pomników Historii - to jest taka prestiżowa prezydencka lista najważniejszych obiektów i z powodów historycznych i zabytkowych w Polsce - mieliśmy obiektów 60, dzisiaj już mamy 81. (...) Będziemy się starać tę listę Pomników doprowadzić do 100, żebyśmy mieli na stulecie niepodległości - 100 Pomników Historii" - podkreślił Sellin.

Dodał, że także inne resorty realizują działania związane obchodami niepodległości, w tym np. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opracowało nowy wzór polskiego paszportu.

Biuro Programu Niepodległa podało, że w ramach Priorytetu 2, obejmującego działania lokalne i regionalne, dofinansowano 157 projektów na łączną kwotę 4 mln zł. Przykładowe zrealizowane projekty to: "Tańczył Marcin z Katarzyną, czyli jak smakuje niepodległość. Dziedzictwo kulinarne Kujaw i Pomorza" - projekt łączący elementy dziedzictwa kulinarnego Kujaw i Pomorza, które odnoszą się bezpośrednio do tradycji regionalnych obchodów Święta Niepodległości oraz "Zanurz się w historię: misja Gdynia-Milanówek - Fundacja Koncept Kultura" - program edukacyjny łączący lokalne wątki z historią Polski.

Dodatkowo na szczeblu lokalnym i regionalnym wojewodowie zrealizowali kolejnych 25 różnych inicjatyw,. Należą do nich m.in. akcja Urodziny Marszałka Piłsudskiego (dolnośląskie) czy wystawa "Niezwykłe kobiety Śląska Opolskiego".

Priorytet 3 to działania zagraniczne, za które odpowiada Instytut Adama Mickiewicza. W 2017 r. IAM zrealizował 31 wydarzeń kulturalnych za granicą.

Sellin poinformował, że w 2018 r. instytucje podległe lub nadzorowane przez ministra kultury planują 35 przedsięwzięć o charakterze ogólnopolskim, w tym np. Rok Polski w Operze Wrocławskiej a także cykl koncertów "Powstało w Wolnej Polsce" w Filharmonii Narodowej, prezentujący najwybitniejsze dokonania muzyczne dwudziestolecia międzywojennego.

Poza tym, w 2018 r. Europejskie dni dziedzictwa 2018 będą się odbywały pod hasłem "Niepodległa dla Wszystkich".

Sellin dodał, że w Muzeum Narodowym w Warszawie rozpoczął się już cykl wystaw "3 x Niepodległa": "Paderewski", "Józef Brandt", "Niepodległa 1918". "Teraz możecie państwo oglądać wspaniałą wystawę poświęconą Ignacemu Janowi Paderewskiemu, jednej z kluczowych postaci dla odzyskania przez Polskę niepodległości. Wystawę w dużej mierze skomponowano z dzieł, które on w depozycie, w testamencie przekazał Muzeum Narodowemu w Warszawie" - powiedział.

Wiceszef MKiDN wskazał, że w ramach programu "Niepodległa" zorganizowane zostanie wydarzeń pod nazwą "100-lecie awangardy w Polsce", bo "awangarda w sztukach plastycznych ma dokładnie tyle samo lat, co odzyskanie przez Polskę niepodległości. To jest organizowane jest przez Muzeum Sztuki w Łodzi" - dodał.

Wiceminister kultury poinformował także, że w planach jest "koncert na Stadionie Narodowym 10 listopada dedykowany odzyskaniu przez Polskę niepodległości i dwudniowy festiwal na Trakcie Królewskim w Warszawie 10 i 11 listopada".