Dudek z IRG SGH: Liczba gosp. domowych zdolnych do oszczędzania będzie rosnąć


Warszawa, 21.02.2018 (ISBnews) - Obecnie ok. 54% gospodarstw domowych wykazuje zdolność do oszczędzania i ich odsetek będzie się zwiększać w tempie 1-2 pkt proc. rocznie, uważa dr Sławomir Dudek z Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH), współautor badania Barometr Rynku Consumer Finance.
"Obecnie ok. 54% gospodarstw domowych wykazuje zdolność do oszczędzania, jeśli chodzi o liczbę gospodarstw domowych, tj. ma nadwyżki. Przez 10 lat przyrost wyniósł od 2007 roku 20-30 pkt proc., czyli ok. 2 pkt proc. rocznie. Jest to wysokie tempo i myślę, że może być ono kontynuowane na poziomie 1-2 pkt proc. rocznie, aż będziemy dochodzić do 60%. Wydaje mi się, że 60% liczebności gospodarstw domowych, które mają zdolność do oszczędzania jest do osiągnięcia w ciągu kilku lat, ale to może przyspieszyć" - powiedział Dudek w rozmowie z ISBnews.
Podkreślił również, że nadwyżki finansowe pojawiające się w gospodarstwach domowych są kwotowo niewielkie, ale chodzi też o to, by zwiększała się powszechność oszczędzania - liczba gospodarstw domowych zdolnych do oszczędzania.
"Na bazie naszych badań możemy ocenić powszechność i liczebność osób oszczędzających i ona rośnie i będzie rosła. Sytuacja na rynku pracy jest bardzo dobra. O ile w zeszłym roku wkład w powszechność oszczędzania mógł odbyć się za sprawą programu 500+, to obecnie malejąca stopa bezrobocia, dobry rynek pracy, przyczyni się do lepszej zdolności oszczędzania. Mamy duży procent gospodarstw osiągających dochody z różnych źródeł, generowane są nadwyżki. Natomiast nadwyżki te kwotowo są niewielkie, ale chodzi tez o to by zwiększała się powszechność oszczędzania" - powiedział również Dudek.
Wartość Barometru Consumer Finance wzrosła do 57,2 pkt w I kw. tego roku z 56 pkt kwartał wcześniej. Z badania Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych (KPF) i IRG SGH wynika, że ponad 53% (o prawie 26 pkt proc. więcej niż na początku 2007 r.) badanych gospodarstw domowych wykazuje zbilansowanie wydatków z przychodami i zdolność do generowania oszczędności.
Według tego badania w I kw. tego roku 53,7% gospodarstw domowych odkłada oszczędności w formie gotówkowej, 43% w lokatach bankowych, 7,3% w funduszach inwestycyjnych, 6,5% na kontach IKE I IKZE, w inwestycjach w nieruchomości - 5,7%.
Renata Oljasz
(ISBnews)