65 proc. badanych dobrze ocenia działalność prezydenta, a 26 proc. źle - wynika z sondażu CBOS. 50 proc. respondentów źle ocenia działania Sejmu, 31 proc. - dobrze. 46 proc. źle mówi o pracy Senatu, 30 proc. - pozytywnie. Władze samorządowe dobrze ocenia 72 proc. badanych, a 19 proc. źle.
Reklama

CBOS zwrócił uwagę, że w lutym notowania parlamentu są nieco gorsze niż miesiąc temu. Z kolei oceny prezydenta Andrzeja Dudy od sierpnia ubiegłego roku, po zawetowaniu dwóch z trzech ustaw wprowadzających zmiany w sądownictwie, pozostają lepsze niż były wcześniej i zarazem dość stabilne.

Działalność prezydenta pozytywnie ocenia 65 proc. respondentów (co oznacza spadek o 1 punkt procentowy od stycznia), 26 proc. (spadek o 1 proc.) jest z niej niezadowolona. 9 proc. respondentów nie wyraziło zdania o działalności głowy państwa (wzrost o dwa punkty w porównaniu z ubiegłym miesiącem).

"Pozytywne oceny działalności głowy państwa dominują wśród osób o poglądach prawicowych, zwolenników PiS oraz sympatyków Kukiz’15, badanych uczestniczących w praktykach religijnych przynajmniej raz w tygodniu, a ponadto wśród respondentów najmłodszych, najsłabiej wykształconych, mieszkańców wsi, ankietowanych z gospodarstw domowych o najniższych dochodach per capita" - podaje CBOS.

Z kolei niezadowoleni z działań prezydenta Dudy to w większości badani o orientacji lewicowej, wyborcy Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, osoby nieuczestniczące w praktykach religijnych lub biorący w nich udział sporadycznie, a także mieszkańcy największych miast oraz osoby z wyższym wykształceniem i wysokimi dochodami per capita.

Z badania CBOS wynika ponadto, że na postrzeganie obecnej prezydentury zauważalnie przekładają się też preferencje z II tury wyborów prezydenckich w 2015 roku. Spośród głosujących wówczas na Andrzeja Dudę, 91 proc. dobrze ocenia jego pracę, 6 proc. źle, a 3 proc. nie ma na ten temat zdania.

W grupie wyborców Bronisława Komorowskiego dobrze Andrzeja Dudę ocenia 26 proc. badanych, zaś 64 proc. źle. Co dziesiąty nie wyraził zdania.

Według sondażu, w lutym pracę Sejmu dobrze oceniło 31 proc. badanych, co oznacza spadek o 4 punkty procentowe w porównaniu z badaniem sprzed miesiąca. Źle o działaniach Sejmu wypowiedziało się 50 proc. badanych - odsetek ten nie zmienił się od stycznia. Zdania na temat pracy Sejmu nie wyraziło 19 proc. badanych (wzrost o 4 punkty procentowe).

W przypadku Senatu dobrze pracę tej izby oceniło 30 proc. pytanych - 4 proc. mniej w porównaniu ze styczniem. 46 proc. było niezadowolonych z działania izby wyższej; oznacza to wzrost o 3 punkty procentowe. 24 proc. respondentów nie wyraziło zdania w tej kwestii (o 1 punkt procentowy więcej niż w poprzednim badaniu).

CBOS zauważa, że podobnie jak w przypadku ocen prezydenta, wpływ na postrzeganie pracy parlamentu mają w znacznej mierze poglądy polityczne badanych, ich preferencje partyjne, a także religijność.

"Zadowoleniu z niej sprzyja orientacja prawicowa, poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem) oraz uczestniczenie w praktykach religijnych przynajmniej raz w tygodniu, zwłaszcza zaś kilka razy w tygodniu. Do niezadowolonych relatywnie często zaliczają się natomiast respondenci identyfikujący się z lewicą lub politycznym centrum, zamierzający w ewentualnych wyborach parlamentarnych głosować na Platformę Obywatelską lub Nowoczesną, a także badani niebiorący udziału w praktykach religijnych lub uczestniczący w nich sporadycznie (kilka razy w roku)" - pisze CBOS.

W lutym CBOS po raz pierwszy w tym roku spytał też o ocenę samorządowców, tj. władz gminy/miasta. Obecnie z pracy samorządowców w swojej miejscowości zadowolonych jest 72 proc. badanych (spadek o 1 proc. w porównaniu z ostatnim badaniem na ten temat przeprowadzonym w listopadzie ub.r.), natomiast źle ocenia ją 19 proc. (wzrost o 1 proc.)

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (333) przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 1–8 lutego 2018 roku na liczącej 1057 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. (PAP)