Możliwość zakupu lokali przez gminy na wolnym rynku to dobre rozwiązanie - powiedział PAP dyrektor generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich Konrad Płochocki, komentując uchwaloną w czwartek przez Sejm nowelę. Dodał, że będzie ona m.in. przeciwdziałać powstawaniu gett.

W czwartek Sejm uchwalił nowelizacje ustaw: o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń, o ochronie praw lokatorów, o mieszkaniowym zasobie gminy, a także zmiany Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Jak zauważył Płochocki, możliwość zakupu lokali przez gminy na wolnym rynku, którą nadaje uchwalona w czwartek przez Sejm nowelizacja, to dobre rozwiązanie stosowane w wielu krajach. Umożliwi ona "szybszą realizację potrzeb w zakresie zapewnienia lokali socjalnych z pominięciem kilkuletniego procesu budowlanego, a także pozwali na integrowanie różnych grup społecznych" - stwierdził. Dodał, że będzie to przeciwdziałać powstawaniu gett.

"Kwoty te nie przełożą się istotnie na zyski deweloperów, gdyż będą to inwestycje o bardzo niskich marżach, ale mogą przełożyć się na niewielki wzrost obrotów" - mówił.

Uchwalona przez Sejm nowela zakłada m.in., że najemcy mieszkań komunalnych będą zobowiązani do składania deklaracji o dochodach i majątku. Jeżeli najemca nie złoży takiej deklaracji, jego czynsz za wynajem wzrośnie.

Nowela przewiduje ponadto, że gminy otrzymają 6 mld zł w latach 2019 - 2025 w ramach wsparcia dla tworzenia m.in. lokali socjalnych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych.

Jak podkreślał w Sejmie wiceminister infrastruktury Kazimierz Smoliński, nowelizacja ustawy jest elementem Narodowego Programu Mieszkaniowego przyjętego przez rząd we wrześniu 2016 r. Koncentruje się ona na wsparciu mieszkaniowym kierowanym do osób o niskich i przeciętnych dochodach, które dotychczas nie mogły znaleźć mieszkania o dostępnym dla nich czynszu.

Smoliński zaznaczył, że obowiązek składania deklaracji o dochodach i majątku wejdzie w życie najwcześniej po 2,5 roku od wejścia w życie ustawy. Zaznaczył, że jeżeli nie zostanie wprowadzony rygor składania takich deklaracji, to gmina nie otrzyma żadnych instrumentów na gospodarowanie lokalami komunalnymi.

W ocenie autorów nowelizacji nowe rozwiązania pozwolą prowadzić gminom rozważną politykę mieszkaniową, ułatwią wykorzystanie środków wspierających i tworzenie mieszkaniowego zasobu gminy, a także wprowadzają najem socjalny. Gminy będą mogły wynająć lub podnająć w ramach najmu socjalnego każdy lokal spełniający wymogi ustawowe, co powinno zmniejszyć niedobór lokali socjalnych.

Nowe prawo powinno wejść w życie 1 marca 2018 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach – zmiany dotyczące zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy wejdą w życie po 12 miesiącach od daty ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.