Zamierzam powołać wojskową agencję, która całościowo zajmie się zakupami dla wojska - zapowiedział w wywiadzie dla "Polski Zbrojnej" minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Zdaniem ministra modernizacja Sił Zbrojnych "jest priorytetem", a Stany Zjednoczone są ważnym partnerem dla Polski "w przeprowadzaniu technicznej modernizacji armii". "Zależy nam na tym, by wojsko miało najnowocześniejszy sprzęt, który byłby zintegrowany ze sprzętem amerykańskim" - mówił w wywiadzie.

Dopytywany o priorytety resortu w kontekście modernizacji armii Błaszczak tłumaczył, że jest to "proces złożony, bardzo kosztowny, którego realizacja wymaga wiele rozwagi i cierpliwości". "Zamierzam powołać wojskową agencję, która całościowo zajmie się zakupami dla wojska" - zapowiedział. W jego ocenie "najważniejsze jest przeanalizowanie potrzeb i kupienie sprzętu gwarantującego bezpieczeństwo naszego kraju".

"Podzielam pogląd mojego poprzednika, jak też Biura Bezpieczeństwa Narodowego, że obecny system kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi wymaga zmiany" - mówił. Zdaniem ministra kompetencje poszczególnych organów dowodzenia określone w systemie "nie są optymalne". "Teraz z moimi współpracownikami analizujemy różne rozwiązania. Najważniejsze jest to, by wybrać te najlepsze dla Wojska Polskiego" - dodał.

Pytany o polską delegację, "która w najbliższym czasie uda się do USA, aby negocjować umowy na zakup baterii Patriot" przyznał, że będzie ona miała "trudne zadanie". "Chodzi przecież o to, by wynegocjować jak najlepsze warunki i kupić ten sprzęt po korzystnej dla nas cenie" - tłumaczył. Dodał jednak, że negocjacje "są na dobrej drodze". "Wojsko Polskie potrzebuje zestawów obrony powietrznej i przeciwrakietowej, dlatego program +Wisła+ jest jednym z priorytetów Ministerstwa Obrony Narodowej" - zaznaczył minister.

Błaszczak dopytywany, jakie będą kierunki współpracy międzynarodowej Ministerstwa Obrony Narodowej odpowiedział, że "filarami naszego bezpieczeństwa w wymiarze międzynarodowym są NATO oraz relacje polsko-amerykańskie". Dodał, że ważna jest także aktywność w dziedzinie obronności w Europie Środkowej.

"Chcemy kontynuować współpracę w różnych formatach, takich jak Wielonarodowa Brygada, którą współtworzymy z Ukrainą i Litwą, inicjatywa B9, Grupa Północna czy wreszcie Grupa Wyszehradzka – w jej ramach przygotowujemy Wyszehradzką Grupę Bojową Unii Europejskiej oraz dowództwo operacyjne Unii Europejskiej, które gotowość osiągną w 2019 roku" - wyjaśnił.

Szef MON zapowiedział także wspieranie działania Ministerstwa Spraw Zagranicznych w związku z objęciem przez Polskę funkcji niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. "W marcu wezmę udział w spotkaniu ministrów obrony państw grupy B9 w Bukareszcie" - dodał.

Pytany o plany i priorytety na najbliższe miesiące minister odpowiedział, że "ważnym punktem będzie sfinalizowanie negocjacji w kluczowych programach modernizacyjnych, tak aby Wojsko Polskie było wyposażone w nowoczesny sprzęt i zapewniało skuteczną obronę kraju". "Ze względu na to, że w obecnych czasach cyberprzestrzeń staje się coraz częściej wykorzystywanym polem walki, zamierzam wzmocnić i skonsolidować potencjał MON-u służący zapewnieniu bezpieczeństwa Polski w tej dziedzinie" - powiedział. "Będziemy dbać o wysokie morale żołnierzy, aby mieli przekonanie, że służba w Wojsku Polskim jest wyróżnieniem i zaszczytem" - dodał.

Błaszczak zapowiedział także kontynuację działań pozwalających "wykorzystać potencjał społeczny i zaangażowanie w sprawy obronności". Jak wyjaśnił - chodzi o młodzież uczącą się w klasach mundurowych i studentów, osoby chętne do służby w wojskach obrony terytorialnej oraz przeszkolonych rezerwistów. "Będziemy wykorzystywać potencjał szkół wyższych podlegających MON-owi oraz inicjować wspólne projekty" - tłumaczył. "Będziemy dążyć do współpracy w kontekście bezpieczeństwa narodowego ze szkołami wyższymi podległymi MSWiA, wyspecjalizowanymi w kwestiach bezpieczeństwa wewnętrznego" - dodał minister.