W 2017 roku urzędy pracy zarejestrowały ok. 1,8 mln oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom - podało Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

"Na koniec 2017 r., wg szacunkowych danych, pracodawcom zostało wydanych przez wojewodów ok. 250 tys. zezwoleń na pracę dla cudzoziemców ze wszystkich państw trzecich (spoza UE). W 2017 r. powiatowe urzędy pracy zarejestrowały ok. 1,8 mln oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom dla ok. 1,1 mln cudzoziemców z 6 państw, co uprawni ich do pracy przez 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy" - napisał resort.

Według wyliczeń MRPiPS, jest to wzrost w porównaniu z rokiem 2016 na poziomie 100 proc. dla zezwoleń i prawie 40 proc. dla oświadczeń.

Ok. 85 proc. zezwoleń na pracę i 95 proc. oświadczeń trafia do obywateli Ukrainy. (PAP Biznes)