Senatorowie debatowali w piątek nad nowelizację ustawy, która m.in. daje gminom możliwość ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach oraz wprowadza nowe regulacje dotyczące picia alkoholu w miejscach publicznych. Głosowanie - na koniec posiedzenia Izby.

Zgodnie z nowymi przepisami, gmina będzie miała możliwość ograniczenia godzin nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach. Ograniczenia mogą dotyczyć sprzedaży między godziną 22 a 6.

Senator sprawozdawca Arkadiusz Grabowski (PiS) podkreślił, że ustawa nie nakłada obowiązku na samorząd, a jedynie daje mu możliwość podjęcia działań związanych z ograniczaniem dostępności do alkoholu. Jak mówił, zmiany w przepisach mają służyć przede wszystkim tym gminom, na ternie których jest zbyt wiele sklepów np. całodobowych w centrach dużych miast lub kurortach turystycznych.

Podczas debaty Piotr Florek (PO) zastanawiał się, czy przepisy o ograniczeniu liczby sklepów z alkoholem, nie powinny być zastąpione większym zaangażowaniem policji czy straży miejskiej. Jan Żaryn (PiS) obawiał się z kolei, czy przepis mówiący o ograniczeniu godzin nocnej sprzedaży alkoholu "nie będzie martwy". "Czy znajdzie się rada gminy, która odważy się, żeby tego typu zakaz wprowadzić?" - pytał senator.

Wiceminister zdrowia Zbigniew Król powiedział, że w Polsce na 300 osób, przypada jednej punkt sprzedaży alkoholu, podczas gdy średnia europejska wynosi 1000 osób na jeden punkt. "To jest problem, z którym powinniśmy w pewien sposób próbować się uporać" - podkreślił.

Król zapowiedział, że ustawa będzie nowelizowana "jeszcze kilka razy" w zależności od aktualnych potrzeb. Dodał, że w przygotowaniu jest obecnie projekt rządowy, który odnosi się m.in. do reklamowania piwa (projekt przewiduje m.in. że emisja reklam piwa będzie możliwa po godz. 23. Teraz można je nadawać po godz. 20).

Wiceminister powołując się na Światową Organizację Zdrowia wskazał, że w przeciwdziałaniu alkoholizmowi należy wziąć pod uwagę trzy elementy: dostępność fizyczną i ekonomiczną do alkoholu oraz jego reklamę.

Na początku grudnia senacka komisja samorządu terytorialnego zarekomendowała trzy poprawki do ustawy. Dwie z nich dotyczą zapisu, który wprowadza generalny zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych, z wyłączeniem miejsc do tego przeznaczonych.

Komisja proponuje doprecyzowanie tego przepisu, tak by "wyłączeniu podlegały miejsca przeznaczone do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów". Jak tłumaczyli wnioskodawcy, chodzi tu o ogródki piwne.

Druga poprawka wprowadza zapis, mówiący o tym, że "rada gminy może wprowadzić w drodze uchwały odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych, jeżeli uzna, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i nie będzie zakłócało bezpieczeństwa i porządku publicznego".

Komisja poparła również poprawkę mówiącą o wejściu ustawy w życie po 30 dniach od daty jej ogłoszenia. Zgodnie z pierwotnym założeniem przepisy miały zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.

Nowela ma doprecyzować i uregulować przepisy tak, by umożliwić gminom działania ograniczające dostępność alkoholu. Zmiany dotyczą m.in. wprowadzenia do limitu udzielania zezwoleń na sprzedaż wszystkich napojów alkoholowych, także tych do 4,5 proc. Obecnie rada gminy określając liczbę punktów sprzedaży alkoholu, nie uwzględnia w limicie piwa i alkoholu do 4,5 proc.

Nowelizacja reguluje też problem dotyczący zezwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie gminy. Będzie ona mogła, w drodze uchwały, ustalić maksymalną liczbę zezwoleń odrębnie dla sołectw, dzielnic, osiedli. Przepis ten - jak uzasadniali wnioskodawcy - ma rozwiązać problem związany z "koncentracją dużej liczby punktów sprzedaży alkoholu w jednym miejscu, który jest szczególnie dotkliwy dla centrów dużych miast oraz kurortów turystycznych".

Nowelizacja wprowadza też zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych. Obecnie taki zakaz obowiązuje w konkretnych miejscach, m.in. na ulicach, placach, w parkach. Nowe regulacje wprowadzają generalny zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych, jednocześnie dając samorządom możliwość wyznaczania miejsc przeznaczonych do jego spożywania.

Nowelizacja wprowadza też zmiany w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych. Zgodnie z nowymi przepisami, sprzedaż i podawanie alkoholu w czasie trwania imprezy masowej będą mogły być prowadzone wyłącznie przez podmioty posiadające jednorazowe zezwolenie. Przepis w nowym brzmieniu ma objąć również tzw. usługi cateringowe.(PAP)

autor: Karolina Kropiwiec