W projekcie udział weźmie w sumie 14 inkubatorów i instytucji otoczenia biznesu, które przez trzy lata będą współpracować ze sobą i wymieniać doświadczenia, by skuteczniej wspierać w swoim regionie start-upy. Jednym z uczestników projektu jest prowadzony przez RARR Inkubator Technologiczny Aeropolis w Jasionce.

Jak poinformowała PAP Agata Ziemiakowicz z RARR, w ramach projektu wypracowane zostaną konkretne narzędzia dla inkubatorów, które często są pierwszymi ogniwami, wspierającymi innowacyjność i przedsiębiorczość. „Celem pośrednim jest stworzenie dla krajów bałtyckich trwałej międzynarodowej sieci na rzecz wspierania przedsiębiorczości inkubatorów” – dodała.

Projekt ma szczególne znaczenie dla unijnego konsorcjum na rzecz krajów bałtyckich i działa pod odznaką Baltic Sea Region Stars. BSR Stars to flagowe działanie w ramach Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego, a jego celem jest wspieranie projektów o szczególnym znaczeniu dla innowacji i umiędzynarodowienia sektora MŚP.

Ziemiakowicz podkreśliła, że inkubatory sprawnie działają na terenie swoich krajów i regionów, ale nie współpracują na arenie międzynarodowej. „Nie ma zatem wypracowanych wspólnych instrumentów działania, z których mogłyby korzystać wszystkie jednostki. Będzie to możliwe właśnie w ramach projektu IRIS” – zaznaczyła.

Liderem całego projektu jest Dalarna Science Park ze Szwecji, jak zaznaczyła Ziemiakowicz, to jeden z najbardziej doświadczonych i aktywnych parków naukowych zaangażowanych w rozwój przedsiębiorczości. „To tutaj działa między innymi znany inkubator muzyczny, dzięki któremu wiele utalentowanych muzycznie osób czy zespołów mogło rozwinąć swoją karierę i zyskać rozgłos w światowej branży muzycznej” – dodała.

Efektem projektu będą m.in. oceny peer review, tzw. oceny rówieśnicze. Oznacza to, jak wyjaśniła Ziemiakowicz, że instytucje o tym samym doświadczeniu i kompetencjach będą oceniać siebie nawzajem. „Na podstawie tych ocen powstanie podręcznik z najlepszymi praktykami w obszarze działania inkubatorów oraz podręcznik z narzędziami i sposobami ich transferu do innych jednostek. Uczestnicy projektu wezmą udział m.in. w wizytach studyjnych, warsztatach i spotkaniach tematycznych” – powiedziała.

Projekt IRIS (z ang. Improved Results in Innovation Support-transnational exchange and joint development between Innovation Infrastructure Organisations) realizowany jest w ramach unijnego programu Interreg Baltic Sea Region. Będzie realizowany do listopada 2020 roku. (PAP)

autor: Wojciech Huk

edytor: Jacek Ensztein