Członkowie komitetu, którzy zebrali się w kancelarii premiera, dyskutowali także nad założeniami programu "Korpus Solidarności" (ogólnopolski program wsparcia wolontariatu).

Komitet ds. Pożytku Publicznego to nowa instytucja, która ma wzmocnić współpracę między ministerstwami w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Komitet ma m.in. opiniować wszystkie projekty, które dotyczą społeczeństwa obywatelskiego. Powstał na mocy ustawy o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO).

Przewodniczącym komitetu jest wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Gliński, którego na to stanowisko powołał w listopadzie prezydent Andrzej Duda. Ponadto w skład Komitetu wchodzą wiceprzewodniczący (sekretarz stanu w KPRM Adam Lipiński), sekretarz (dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Wojciech Kaczmarczyk), a także przedstawiciele wszystkich resortów w randze sekretarzy stanu.

Reklama

Przewodniczący Komitetu pełni nadzór nad Narodowym Instytutem Wolności - przejął on zadania Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który odpowiedzialny był za III sektor. Strona rządowa podkreślała, że powołanie NIW i przeniesienie zadań związanych ze współpracą z III sektorem z MRPiPS do KPRM ma podnieść rangę społeczeństwa obywatelskiego. Powołaniu NIW od początku prac nad zmianami sprzeciwiała się z kolei część organizacji pozarządowych.(PAP)

autor: Paweł Żebrowski