Podsumowując czwarte rozmowy w ramach Rady Stowarzyszenia UE-Ukraina, Mogherini wskazywała na osiągnięcia władz w Kijowie w przebudowie struktur państwa i dostosowywaniu wielu dziedzin życia do europejskich standardów.

"To pierwsze nasze spotkanie od czasu wprowadzenia w życie naszej wspólnej umowy stowarzyszeniowej i uruchomienia ruchu bezwizowego do UE dla obywateli Ukrainy - powiedziała - Osiągnięcia te są dowodem, że pracując razem, jesteśmy w stanie uzyskać pozytywne, pragmatyczne efekty dla naszych obywateli".

Zdaniem Mogherini, dowodem na to jest również poziom obecnej wymiany handlowej pomiędzy stronami, który zwiększył się ostatnio o prawie 30 proc.

Reklama

Piątkowe spotkanie poświęcone było w głównej mierze ocenie ukraińskich reform społecznych, takich jak restrukturyzacja służby zdrowia i systemu emerytalnego, oraz postępów w reformowaniu prawa dotyczącego prywatyzacji, obrotu ziemią i energii.

"Są to działania, które pomogą Ukrainie uruchomić swój ogromny potencjał rozwoju gospodarczego i podnieść poziom życia swoich obywateli" - podkreśliła szefowa unijnej dyplomacji.

Zaznaczyła przy tym, że jest niezwykle ważne, by przeprowadzane reformy miały charakter stały i nieodwracalny, bo tylko tak Ukraina będzie mogła dostosować standardy swojego życia społecznego do standardów europejskich.

Znaczną część swojego wystąpienia Mogherini poświęciła ocenie walki Ukrainy z korupcją, zaznaczając, że mimo iż kraj ten poczynił w tej dziedzinie znaczne postępy, ma jeszcze przed sobą wiele do zrobienia.

Premier Ukrainy Wołodymyr Hrojsman podkreślił z kolei, że dotychczasowe działania rządu w Kijowie zaczynają przynosić rezultaty i że zarówno powołane ostatnio nowe instytucje, jak i prawo antykorupcyjne powinny wkrótce zmienić istotnie warunki dla biznesu i zachęcić zewnętrzny kapitał do inwestycji.

Szefowa unijnej dyplomacji powtórzyła podczas konferencji, że stanowisko UE wobec integralności terytorialnej Ukrainy pozostaje niezmienne, i wezwała ponownie Rosję do wycofania się z Krymu oraz zaprzestania działań destabilizujących we wschodniej części Ukrainy. Zaapelowała też o uwolnienie obywateli ukraińskich przetrzymywanych przez prorosyjskich separatystów i zapewnienie unijnym obserwatorom pełnego dostępu do rejonu walk.

Z Brukseli Grzegorz Paluch (PAP)