Unijna komisarz ds. sprawiedliwości Vera Jourova zwróciła uwagę, komentując porozumienie, że dzięki nowym narzędziom policja, służby bezpieczeństwa i sądy będą mgły szybciej podejmować działania zarówno wobec przestępców, jak i terrorystów na terenie całej UE.

"Czas odgrywa tu decydującą rolę – podkreśliła. – Dlatego wzywam Parlament i Radę do sfinalizowania jak najszybciej prac w tych sprawach. Obywatele Europy zasługują na większe bezpieczeństwo".

Powołując się na dane, według których obecnie służby wymiaru sprawiedliwości odzyskują tylko ok. 2 proc. środków pochodzących z przestępstwa, Jourova zaapelowała o wprowadzenie regulacji, które ułatwią ponadgraniczną konfiskatę i zamrożenie zasobów, przez co pozwolą odciąć środowiska przestępcze od źródeł finansowania. Służyć temu ma znacznie szersza niż dotychczas wymiana danych, np. daktyloskopijnych, która pozwoli szybko i skutecznie zweryfikować kryminalną przeszłość aresztowanych.

Podczas piątkowego posiedzenia ministrowie sprawiedliwości krajów UE uzgodnili swoje stanowisko w kwestii dwóch propozycji KE w tej sprawie, które mają stać się elementem całościowej Unii Bezpieczeństwa.

Pierwsza z nich dotyczy rozszerzenia na obywateli państw trzecich europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS), co ułatwiłoby działania wobec przestępców spoza UE.

Druga wskazuje na potrzebę wzajemnego uznawania przez kraje członkowskie nakazów zamrożenia lub konfiskaty środków uzyskanych z działalności przestępczej.

Trójstronne rozmowy między Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i Radą UE na temat piątkowych propozycji rozpoczną się po wypracowaniu stanowiska w tej sprawie przez PE na początku przyszłego roku.

Z Brukseli Grzegorz Paluch (PAP)