Reklama

Pieniądze zostaną przeznaczone na 16 projektów, które będą realizowane w powiatach: głogowskim, jaworskim, kłodzkim, milickim, oleśnickim, strzelińskim, świdnickim, trzebnickim, wrocławskim, złotoryjskim, a także w Lubominie, Oleśnicy, Sobótce, Świdnicy, Wałbrzychu i Wrocławiu. Łącznie na pomoc rodzinom zagrożonym ubóstwem oraz rodzinom zastępczym zostanie przeznaczonych blisko 17 mln zł.

„Dzięki tym pieniądzom mamy możliwość sfinansowania konkretnej pomocy dla ponad dwóch tysięcy osób – rodzin zastępczych oraz podopiecznych w formie specjalistycznych szkoleń, terapii, poradnictwa, czy warsztatów zawodowych przygotowujących do samodzielnego życia. To szansa na poprawienie nie tylko bieżącego bytu, ale też pewniejszy i bardziej bezpieczny start w dorosłość” – powiedział marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski.

Ewa Grzebieniak, dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, podkreśliła, że na pomoc mogą przede wszystkim liczyć podopieczni placówek opiekuńczo-wychowawczych, centrów opieki, a także rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

„W ramach projektów powstaną kluby młodzieżowe, grupy wsparcia dla podopiecznych i ich rodzin. Zorganizowane zostaną zajęcia rehabilitacyjne, zapewniona będzie pomoc prawna, psychologiczna. Asystenci będą pomagać rodzinom” – powiedział Grzebieniak.(PAP)

autor: Piotr Doczekalski